logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Загальна інформація

23 жовтня 2018 року о 14:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Пенюк Валерії Олександрівни "Діагностика кадрового потенціалу підприємства торгівлі" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

науковий керівник – П’ятницька Г. Т., д.е.н., професор.

21.09.2018
42265
1060
остання редакція 21.09.2018