logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 20 грудня 2018 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання на посаду директора Харківського інституту фінансів

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання професора: Власенку І.В. – професору кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ; доцента: Індус К.П. – доценту кафедри фінансів УТЕІ; Камєнєвій Н.В. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Неживій О.М. – доценту кафедри сучасних європейських мов; Шарку В.В. – доценту кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ

Внесення змін до Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету в 2019 році

Рішення прийняте

3.

Внесення змін до Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету в 2019 році

Ухвалено Постанову

4.

Про результати науково-дослідної роботи у 2018 році та завдання на 2019 рік

Ухвалено Постанову

5.

Внесення доповнень до плану науково-дослідної роботи на 2019 рік

Ухвалено Постанову

6.

Про функціонування системи управління якістю КНТЕУ в 2019 році

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр», «бакалавр» з англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

9.

Рекомендація до видання рукописів підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провідними фахівцями-практиками на I півріччя 2019 року

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження тем дисертаційних робіт

Ухвалено Постанову

12.

Звіти спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

13.

Звіт стипендіата Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2018 р.

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження ліміту стипендіатів

Ухвалено Постанову

15.

Про відкриття поточних рахунків у банках державного сектору та подовження депозитної програми КНТЕУ

Ухвалено Постанову

16.

Про підготовку історико-документального видання КНТЕУ «Часопис – 2018»

Ухвалено Постанову

20.12.2018
42265
978
остання редакція 27.12.2018
Vega