logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

З Новорічними святами КНТЕУ привітав Президент України, партнери та друзі

Загальна інформація

ПІБ

Посада

Порошенко П.О.

Президент України

Гриневич Л.М.

Міністр освіти і науки України

Бакіров В.С.

Ректор Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна

Балабанов К.В.

Ректор Маріупольського державного університету

Балицька В.Є.

Директор Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Бараш Є.Ю.

Начальник Інституту кримінально-виконавчої служби

Бартковський І.І.

Президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Безгін О.І.

Ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого

Безлюдний О.І.

Ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Бєліков С.Б.

Ректор Запорізького національного технічного університету

Бєлостєчінік Григорій

Ректор Молдавської економічної академії

Бобало Ю.Я.

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

Куценко С.,

Богуслав М.,

Зубков В.

Асоціація інноваційної та цифрової освіти

Боднар П.О.

Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами

Бочан І.О.

Ректор Львівського інституту економіки і туризму

Бочаров Д.О.

Ректор Університету митної справи та фінансів

Буяк Б.Б.

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка

Васько Р.В.

Ректор Київського національного лінгвістичного університету

Гаврилишин В.В.

Декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету

Гаврилова Л.В.

Голова Державної аудиторської служби України

Гавриш О.А.

Декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Гарат Р.М.

Директор Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ

Геєць В.М.

Член Президії НАН України, Директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

 член Наглядової ради КНТЕУ

Герасименко О.О.

Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень

Гондорчин Л.П.

Директор Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ

Гребінська С.І.

В.о. директора Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Грицун Т.Г.

Начальник Головного управління
Державної казначейської служби України в місті Києві

Губерський Л.В.

Ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Гурова К.Д.

Директор Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Даниленко А.С.

Ректор Білоцерківського національного аграрного університету

Дем’янчук А.С.

Ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.академіка Степана Дем’янчука

Дмитриченко М.Ф.

Ректор національного транспортного університету

Довгий С.О.

Президент  Малої академії наук України

Єгоров Б.В.

Ректор Одеської національної

академії харчових технологій

Заболотний Г.М.

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Загірняк М.В.

Ректор Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського

Загірняк М.В.

Ректор Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського

Загорський В.С.

Директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Замкова Н.Л.

Директор Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Звєряков М.І.

Ректор Одеського національного економічного університету

Згуровський М.З.

Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського»

Кабаков Ю.Б.
 

Директор Органу сертифікації персоналу української асоціації якості

Калетнік Г.М.

Президент Вінницького національного аграрного університету

Капінус В.Є.

Голова правління Пенсійного фонду України

Квач Я.П.

Директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Кирилюк М.В.

Директор Чернівецького вищого комерційного училища  КНТЕУ

Кінах А.К.

Президент  Українського союзу промисловців і підприємців, член Наглядової Ради КНТЕУ

Князь С.В.

Завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»

Коваль І.М.

Ректор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Корнат І.В.

Директор Державного будівельного комбінату

Коцан І.Я.

Ректор Східноєвропейського національного університету

ім. Л.Українки

Коцур В.П.

Ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»

Кремень В.Г.

Президент Національної Академії Педагогічних Наук України, Президент ВГО «Товариство «Знання» України, заступник голови Наглядової ради КНТЕУ

Кудінов С.С.

Ректор Національної академії Служби

Безпеки України

Кузнєцова А.Я.

Ректор ДВНЗ «Університет банківської справи»

Кузьма Б.І.

Голова Запорізька організація Національної Спілки художників України

Куцик П.О.

Ректор Львівського торговельно-економічного університету

Лаптєв С.М.

Ректор університету «КРОК»

Левківський К.М.

заступник директора ДНУ «Інститут

модернізації змісту освіти»

Мазур В.А.

Ректор Вінницького національного аграрного університету

Матвієнко А.Т.

Директор Київського державного коледжу туризму та готельного господарства

Меліхова Т.І.

Депутат Київської міської ради

Мельник В.П.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Михайлов С.І.

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»

Місюра В.Я.

Віце-президент  Футбольної асоціації студентів м. Києва

Нестуля О.О.

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі

Ніколаєнко С.М.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України

Нікуліна О.В.

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Огнев’юк В.О.

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

Омельченко О.О.

Київська міська рада

Онищенко В.О.

Ректор Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка

Опанащук Ю.Я.

Голова Правління Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України

Осипенко Руслан

Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації

Пирог Т.С.

Директор редакції газети «Все про бухгалтерський облік»

Поляков М.В.

Ректор Дніпровського національного університету ім.О.Гончара

Пономаренко В.С.

Ректор Харківського національного економічного університету ім.С.Кузнеця

Радкевич В.О.

Директор і колектив Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Радченко Л.О.

Директор Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Романів М.В.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Самойленко О.Г.

Ректор Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя

Саух П.Ю.

Академік - секретар Відділення вищої освіти НАПН України

Сердюков К.Г.

Директору Харківського інституту фінансів КНТЕУ

Сидоренко С.І.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Симоненко П.М.

Перший секретар ЦК Компартії України

Сідляренко А.

Директор Unicheck Україна

Скиба М.Є.

Ректор Хмельницького національного університету

Слюсаревський М.М.

Директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Смолич О.В.

Президент Волинської Торгово-промислової палати України

Смолій В.А.

Директор Інституту історії України НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права

Сокол Є.І.

Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Супрун Л.П.

Голова правління Українського фонду миру, Народний депутат України ІІІ, ІУ скликань

Тацій В.Я.

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Тимошенко І.І.

Ректор Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

Туниця Ю.Ю.

Ректор Національного лісотехнічного університету України

Туренко А.М.

Ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Українець А.І.

Ректор Національного університету харчових технологій

Усенко О.Ю.

Директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології  ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Філонюк О.Ф.

Президент Ради Ліги страхових організацій України

Цепенда І.Є.

Ректор Державного ВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Чебикін А.В.

Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Черевко О.І.

Ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі

Череда В.В.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів

Шевченко В.С.

Голова ВГО «Конгрес ділових жінок України»

Шейко В.М.

Ректор Харківської державної академії культури

Шпиг Ф.І.

ПрАТ «Престиж Груп»

Якименко Ю.І.

Перший  проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ясній П.В.

Ректор Тернопільського національного технічного університету ім.І.Пулюя

Яцків Я.С.

Президент Української астрономічної асоціації,  Директор Головної астрономічної обсерваторії

Яніцький В.П.

Народний депутат України

Білоруський державний економічний університет

Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам і Республіки Молдова в Україні

Наглядова рада та Правління ПрАТ «Дитячий  світ Київ»

Відділ взаємодії з роботодавцями Деснянської районної філії Київського міського центру зайнятості

Деснянська районна державна адміністрація


28.12.2018
42265
1309
остання редакція 21.01.2019
42265