logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Турнір з соціології, соціальної роботи, історії благодійництва

Загальна інформація

Запрошуємо 6 квітня 2019 року вступників-2019 до участі у турнірі з соціології, соціальної роботи, історії благодійництва.


До уваги вступників
 Київського національного торговельно-економічного університету.

З’явилась можливість навчання за спеціальністю 054 «Соціологія».

Для тих, хто планує навчатися у Київському національному торговельно-економічному університеті (далі – КНТЕУ) на факультеті обліку, аудиту та інформаційних систем за спеціальністю «Соціологія» пеціалізація «Соціологія економічної діяльності, ступінь «бакалавр») сформовано дві конкурсні пропозиції.

Відкрита конкурсна пропозиція передбачає такий перелік предметів ЗНО (бюджет і контракт):

 • «Українська мова та література»;
 • «Математика»;
 • «Іноземна мова» або «Історія України».

Небюджетна конкурсна пропозиція передбачає такі предмети ЗНО (контракт):

 • «Українська мова та література»;
 • «Історія України»;
 • «Іноземна мова» або «Географія».

Вступайте до КНТЕУ та ставайте фахівцями із сучасної спеціальності – «Соціологія»!

Ви можете здобути освіту, яка дозволить забезпечити Вас стабільною, престижною роботою навіть за складних соціально-економічних умов! Випускники факультету обліку, аудиту та інформаційних систем є конкурентоздатними на ринку праці, тому що мають необхідні знання і навички формування, збереження, накопичення, використання та оцінювання найціннішого ресурсу – інформації! Особливо актуальною і дійсно затребуваною часом є соціальна інформація.

Випусковою кафедрою за спеціальністю «Соціологія» є кафедра філософських та соціальних наук, на якій працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники і яка має необхідний аудиторний фонд, сучасну комп’ютерну техніку, матеріально-технічне та методичне забезпечення. Якщо хочете більш детально ознайомитись з нашою діяльністю – ласкаво просимо на сторінку кафедри на сайті університету.

Програма підготовки фахівців з соціології передбачає здобуття знань та навичок комплексного управлінського та психолого-педагогічного впливу на стан і поведінку соціальних груп та окремих людей у різних ситуаціях при захисті їх соціальних прав та свобод; уміння аналізувати та оцінювати соціальні явища та конфліктні ситуації; компетентно розробляти заходи оптимального розв’язання соціальних проблем; осмислення пізнавальних можливостей соціально-економічного підходу до вивчення суспільства; використання набутих аналітичних навичок для аналізу новітніх трансформаційних процесів у сучасному соціумі та ін.

Основні напрями діяльності соціологів:

 • соціологічні дослідження;
 • соціальний моніторинг життєдіяльності соціуму;
 • робота соціологічної служби в структурі підприємств, установ, організацій різних форм власності;
 • просвітницько-профілактична та інформаційно-рекламна діяльність, спрямована на запобігання негативним суспільним та особистісним явищам;
 • оцінювання соціально-економічних процесів;
 • профорієнтація та ін.

Можливі посади:

 • соціолог;
 • керівник соціологічних комерційних компаній;
 • фахівець наукових і науково-дослідних установ;
 • керівник консалтингових та аналітичних компаній;
 • консультант соціальних проектів і програм;
 • спеціаліст відділу зв’язків із політичними партіями, громадськими організаціями;
 • спеціаліст із підбору персоналу;
 • консультант з питань управління організацією;
 • спеціаліст-консультант із маркетингу;
 • державний службовець, фахівець з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування;
 • експерт аналітичних служб центральних органів державної виконавчої влади;
 • викладач соціогуманітарних та суспільствознавчих дисциплін та ін.

ШАНОВНИЙ ВСТУПНИК!

Якщо ти подав заяву на вступ до нашого університету на спеціальність 054 «Соціологія» – ти зробив правильний вибір!

02.02.2019
42265
930
остання редакція 06.03.2019
42265