logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання вченої ради КНТЕУ 28 лютого 2019 року було ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Босовській М.В. – професору кафедри готельно-ресторанного бізнесу; Ведмідь Н.І. – декану факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (вчене звання присвоюється по кафедрі готельно-ресторанного бізнесу); Дешко Л.М. – завідувачу кафедри міжнародного публічного права; Дубовик Т.В. – завідувачу кафедри журналістики та реклами; Юдіній Т.І. – професору кафедри технології і організації ресторанного господарства; доцента: Білявській Ю.В. – доценту кафедри менеджменту; Ганущак Т.В. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Генералову О.В. – доценту кафедри міжнародних економічних відносин; Гуржій А.В. – доценту кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права; Домище-Медяник А.М. – доценту  кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УТЕІ; Павліш Л.О. – доценту кафедри товарознавства та комерційної діяльності УТЕІ

Рішення прийнято

2.

Про періодичні наукові видання КНТЕУ

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

7.

Рекомендація до друку монографій, підручників

Ухвалено Постанову

8.

Про затвердження Положення про призначення і виплату соціальної стипендії студентам у Київському національному торговельно-економічному університеті (нова редакція)

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження розміру плати за надання платних освітніх послуг для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук прийому 2019 р.

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня «доктор наук»

Ухвалено Постанову

11.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

28.02.2019
42265
830
остання редакція 04.03.2019
Vega