logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнський круглий стіл "Зовнішньоекономічна діяльність України за умов формування національного бренду"

Загальна інформація

Кафедрою міжнародних економічних відносин КНТЕУ 21 березня 2019 року в рамках ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» було проведено Всеукраїнський круглий стіл «Зовнішньоекономічна діяльність України за умов формування національного бренду».

Учасниками заходу стали видатні науковці, викладачі в галузі управління зовнішньоекономічною діяльністю та фахівці Державної фіскальної служби України.

Круглий стіл мав на меті обговорення теоретичних та прикладних питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за умов формування національного бренду, а також актуальних проблем диверсифікації українського експорту та імпортозаміщення.

Притульська Наталія Володимирівна, перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, привітала учасників круглого столу, подякувала за їх зацікавленість визначеною проблематикою.

Доповідачами було представлено теми, які із зацікавленістю обговорювалися всіма присутніми:

  • Митне регулювання імпорту вживаних автомобілів в Україні (Мельник Т. М, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету);
  • Роль бізнес-асоціацій роботодавців у формуванні регуляторної політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності України (Хмільовський В. М., президент спілки орендарів і підприємців України, член національної спілки журналістів України, заслужений економіст України, шеф‑редактор журналу «Роботодавець», к.с.-г.н, член-кореспондент МКА);
  • Формування позитивного іміджу країни через експорт «зеленої» продукції (Хлобистов Є. В., д.е.н., професор, професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»,  prof. WSEH w Bielsko-Biała);
  • Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств у контексті виходу на ринки ЄС (Дергачова В. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського);
  • Розвиток зовнішньоекономічної діяльності борошномельних підприємств (Кузнецова І. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету);
  • Інструментарій активізування експортної діяльності підприємств (Мельник О. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»);
  • Нова парадигма менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в контексті IV промислової революції (Сохацька О. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного університету);
  • Вплив інституційних помилок на розвиток зовнішньо­економічної діяльності країни (Студінська Г. Я., д.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету).

В обговоренні доповідей активну участь взяли студенти 3 курсу спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету міжнародної торгівлі та права.  

За результатами обміну думками було зроблено одностайний висновок, що з метою розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в розрізі окреслених на круглому столі проблем доцільно  продовжувати тісну співпрацю науковців, практиків, представників влади та бізнесу. Наголошено на необхідності інтеграції просвітницьких платформ вищих навчальних закладів з метою удосконалення інформаційного обміну, а також об’єднання науки та бізнесу.

Важливим чинником розвитку зовнішньоекономічної діяльності України було визначено створення та просування національного бренду країни, що є економічним інструментом розбудови національної економіки, транслятором переваг та цінностей країни в міжнародному середовищі.

21.03.2019
42265
557
остання редакція 24.03.2019
Vega