logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжнародне стажування представників КНТЕУ в Пряшівському університеті (Словацька Республіка)

Загальна інформація

Викладачі Київського національного торговельно-економічного університету з 9 по 12 квітня 2019 року успішно виконали програму  міжнародного стажування "Стратегічне партнерство України з ЄС у сфері освіти та науки". Організатором наукового заходу виступили Пряшівський університет та Академія професійної освіти "Меркур" (Словацька Республіка).

У рамках програми міжнародного стажування відбулися дискусійні платформи, лекційні та практичні заняття у формі кейсів, ознайомлення з моделями дуальної освіти. Зустріч  делегації КНТЕУ, а саме проректора з наукової діяльності Мельниченко С.В., декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Ведмідь Н.І., декана факультету торгівлі та маркетингу Осики В.А., декана факультету міжнародної торгівлі та права Пальчука П.М., зав. кафедри туризму та рекреації Ткаченко Т.І. з деканом факультету менеджменту Пряшівського університету д.е.н., проф. Робертом Стефко була спрямована на ознайомлення з особливостями формування освітніх програм на факультеті, навчального процесу, моделями теоретичного навчання та практичної підготовки, досвідом підготовки грантів для участі в міжнародних проектах, форматами статей  науковців університету, які представлені у міжнародних наукометричних базах даних ( Skopus, Web of science). Представниками університетів обговорено напрями удосконалення гармонізації навчальних програм магістерського рівня з метою розширення можливостей кредитної мобільності студентів та викладачів.

Під час стажування також відбувся візит до Академії професійної освіти "Меркур", в рамках якого викладачі КНТЕУ взяли участь у презентації та обговоренні кейсів від провідних фахівців Словаччини. Проведено зустрічі з бізнес-структурами щодо організації практики українських студентів в Словаччині.

Наукові та організаційні заходи стажування були  плідними, визначено  основні напрями співробітництва зі словацькими колегами  щодо спільної реалізації наукових програм і досліджень, навчання студентів за програмами обміну, організації спільних наукових заходів тощо.

Професорсько-викладацький склад щиро вдячний ректорату Київського національного торговельно-економічного університету, Пряшівського університету, Академії професійної освіти "Меркур" за організацію заходу на високому рівні та можливість наукового розвитку.

12.04.2019
433884
1440
остання редакція 24.04.2019
Vega