logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка»

Загальна інформація

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» від  28.11.2018 № 1313 та з метою мотивації навчання та наукової творчості студентів 17-18 квітня 2019 року в Київському національному торговельно-економічному університеті було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка».

В олімпіаді взяли участь 49 студентів (зокрема, СВО «бакалавр» – 36, СВО «магістр» - 13) з 29 закладів вищої освіти 14 регіонів України. Змагалися найкращі студенти – переможці І етапу ЗВО Києва, Харкова, Львова, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Черкас, Житомира, Сум, Одеси, Миколаєва.

Учасники інтелектуальних змагань вирішували конкурсні завдання, які складалися з двох етапів: розв'язання комплексної ситуаційної вправи та комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися залежно від освітнього ступеня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу.

Оцінювали конкурсні завдання кваліфіковані члени журі, до складу якого увійшли:

 1. Мазаракі Анатолій Антонович – д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету, голова журі;
 2. Мельник Тетяна Миколаївна – д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, заступник голови журі;
 3. Ходжаян Аліна Олександрівна – д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету;
 4. Шнирков Олександр Олександрович – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету;
 5. Д’яконова Ірина Іванівна – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту бізнес-технологій "УАБС", професор кафедри міжнародної економіки Сумського державного університету;
 6. Резнікова Наталія Володимирівна – д.е.н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 7. Белінська Яніна Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної податкової служби України;
 8. Сіденко Володимир Романович –  д.е.н., член-кор. НАН України, наук. консультант з екон. питань Центру наукових і політичних досліджень імені О. Разумкова;
 9. Куриляк Віталіна Євгенівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету;
 10. Орєхова Тетяна Вікторівна – д.е.н., професор, проректор з наукової-методичної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 11. Войтко Сергій Васильович – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського;
 12. Шталь Тетяна Валеріївна – д.е.н., професор, завідувач кафедри  міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 13. Цимбал Людмила Іванівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри  міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 14. Чернобай Ліана Іванівна – к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка» стали:

СВО «БАКАЛАВР»

І місце

Тропиніна Аліна Сергіївна

Київський національний торговельно-економічний університет

ІІ місце

Роздобудько Микола Миколайович

Донецький національний університет імені Василя Стуса

ІІІ місце

Біловол Артем  Олександрович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ІІІ місце

Микитчак Тетяна Ігорівна

Тернопільський національний економічний університет

СВО «МАГІСТР»

І місце

Маліброда Святослав Богданович

Національний університет «Львівська політехніка»

ІІ місце

Джафарі Роман Абольфазльович

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІІІ місце

Волошина Надія Олександрівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


 

РЕЙТИНГ ЗВО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Вітаємо студентів-переможців олімпіади та бажаємо подальших перемог у житті та нових досягнень у науці!

18.04.2019
42265
1709
остання редакція 22.04.2019
Vega