logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнський круглий стіл «Протекціонізм ХХІ століття: нові виклики і можливості»

Загальна інформація

На базі Київського національного торговельно-економічного університету з ініціативи кафедри міжнародних економічних відносин факультету  міжнародної торгівлі та права відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Протекціонізм ХХІ століття: нові виклики і можливості», який підготовлено з метою обговорення змістовних засад сучасної політики протекціонізму і трансформації його форм та економіко-інституційних механізмів у процесі глобалізації.

Роботу круглого столу відкрила проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Мельниченко Світлана Володимирівна, привітала учасників круглого столу і подякувала за їх зацікавленість визначеною проблематикою.

У роботі круглого столу брали участь  організатори – викладачі кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ та запрошені гості-представники наукових установ, закладів вищої освіти України, центрального органу виконавчої влади – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

З доповідями на круглому столі виступили:

Мельник Тетяна Миколаївна (д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету) «Захист економічних інтересів національних виробників в умовах глобалізації»;

Сіденко Володимир Романович (д.е.н.,  член-кореспондент НАН України, науковий консультант з економічних  питань  Центру наукових і політичних досліджень імені О. Разумкова) «Переформатування європейської інтеграції: виклики для України»;

Кунатенко Віталій Іванович (заступник директора департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) «Інструменти та процедури торговельного захисту економічних інтересів країни в рамках СОТ»;

Орєхова Тетяна Вікторівна (д.е.н., професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків,  завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса) «Дилема в'язня» в епоху сучасних торгових війн»;

Войтко Сергій Васильович (д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») «Причини та наслідки економічних змін при введенні санкційних режимів для країн»;

Белінська Яніна Василівна (д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної податкової служби України) «Монетарна політика України за умов глобальних викликів»;

Д’яконова Ірина Іванівна (д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту бізнес-технологій "УАБС", професор кафедри міжнародної економіки Сумського державного університету) «Фінтек як новий етап розвитку глобальної фінансової індустрії»;

Шталь Тетяна Валеріївна (д.е.н., професор, завідувач кафедри  міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця) «Трансформування маркетингових технологій світового рітейлу в інноваційній економіці»;

Чернобай Ліана Іванівна (к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка») «Сучасний протекціонізм у міграції робочої сили»;

Онищенко Володимир Пилипович (д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин  Київського національного торговельно-економічного університету) «Міжнародна торгова політика  як інструмент геоекономіки»;

Ходжаян Аліна Олександрівна (д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету) «Антиномія протекціонізму і лібералізації в міжнародній торгівлі»;

Шнирков Олександр Олександрович (к.е.н., доцент, доцент кафедри  міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету) «Вплив економічних санкцій США на економічний розвиток РФ».

У своїх виступах та оприлюднених матеріалах учасники круглого столу обговорили актуальні теоретичні та прикладні питання щодо філософії глобального протекціонізму, трансформації його форм і економіко-інституційних механізмів, інструментів та процедур торговельного захисту економічних інтересів країни і національного товаровиробника, перспектив розвитку міжнародних ринків товарів та послуг і соціальних трансформацій в еру неопротекціонізму.

За результатами роботи конференції учасники затвердили відповідні рекомендації.

18.04.2019
433884
1308
остання редакція 22.04.2019
Vega