logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у XXI ст.: перспективи нової парадигми»

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) протягом 28-29 травня 2019 року відбулась знакова наукова подія – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у XXI ст.: перспективи нової парадигми».

Для конструктивного обговорення зазначених в програмі конференції проблем були запрошені фахівці з провідних науково-дослідних установ України, вітчизняних закладів вищої освіти. Під час відкриття конференції було підкреслено вкрай важливе значення обговорення питань подальшого розвитку економічної науки в умовах глобальних трансформацій. Ідея проведення конференції належить ректору університету А. А. Мазаракі. Науковці кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ активно долучились до дослідження теоретико-методологічних засад формування і розвитку сучасної економічної науки, беручи участь у виконанні відповідної наукової теми.

Цікавими з наукової точки зору були доповіді, зроблені на пленарному засіданні. Глобальна нестабільність соціально-економічної динаміки як підґрунтя парадигмальних зрушень в економічній науці – проблема, порушена член-кор. НАН України, д.е.н., проф., заступником директора Інституту економіки та прогнозування НАН України А. А. Гриценком; Україна 2020-2024: обґрунтування стратегічних імперативів розвитку - д.е.н., заступником директора Національного Інституту стратегічних досліджень Я. А. Жалілом; міждисциплінарність в економічній методології – д.е.н., проф. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка А. С. Філіпенком; перспективи оновлення методології економічної науки у XXI ст. - д.е.н., проф., зав. кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ В. Д. Лагутіним; міжнародна торгівля та торговельна політика сьогодні: виклики для теоретиків і практиків – д.е.н., проф., головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій І. В. Бураковським; міждисциплінарність у сучасній економічній теорії – д.е.н., проф. кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» О. М. Москаленко; ціннісні засади становлення релятивістської економічної науки – д.е.н. Т. І. Артьомовою, Інститут економіки та прогнозування НАН України; інституційний детермінізм чи ринкова невизначеність: непомічений вибір – д.е.н. проф. кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ А. Г. Герасименко; дисбаланси інклюзивного розвитку економіки України – д.е.н., с.н.с. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» О. П. Тищенком; філософія розвитку глобальної економіки - д.е.н., проф. кафедри економічної теорії  ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» Ю. К. Зайцевим; перспективи розвитку футурологічних досліджень – д.і.н., проф. кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ К. М. Ніколаєць; економічна теорія з погляду фізики – д.ф.-м.н., с.н.с. Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка В. А. Максимюком; ризики та проблеми становлення нової економічної парадигми – к.е.н., доц., докторантом кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ В. В. Броницькою; предмет дослідження сучасної економічної науки - к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ Л. В. Лебедевою.

Професійне спілкування у форматі секційних засідань відбувалось за такими напрямками, як еволюція методології дослідження в економічній науці; інформаційно-знаннєва, мережева, сервісна економіка XXI ст.; макро- та мікроекономічні проблеми розвитку.

За підсумками конференції ухвалено відповідні рекомендації.

Загалом подали тези та виступили на пленарному і секційному засіданнях 92 науковці, з них 33 – доктори наук, 45 – кандидати наук, 5 – іноземні учасники з Польщі, Білорусі, В’єтнаму.

29.05.2019
42265
1838
остання редакція 10.06.2019
Vega