logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Основні макроекономічні показники України

Загальна інформація


з/п

Показники

2015

2016

2017

2018

2019 (перший квартал)

1

Валовий внутрішній продукт (за СНР-2008) (у фактичних цінах), млрд. грн.

1988,5

2383,2

2983,9

3558,7

-

2

Індекс валового внутрішнього продукту (% до попереднього року)

90,2

102,3

102,9

119,2

-

3

Кількість постійного населення (на кінець року), млн.

42,9

42,8

42,6

42,2

42,1

4

Кількість зайнятих (у віці 15-70 років), млн.

16,4

16,3

16,2

16,1

16,4

5

Індекс споживчих цін (темп інфляції), %

143,3

112,4

113,7

109,8

102,4

6

Доходи Зведеного бюджету, млрд. грн.

652,0

782,9

1017,0

928,1

274,8

7

Дефіцит Зведеного бюджету, млрд. грн.

30,9

54,8

42,1

59,3

9,5

8

Експорт товарів і послуг, млрд. дол. США

46,8

45,1

53,9

59,0

7,9

9

Імпорт товарів і послуг, млрд. дол. США

43,0

44,6

62,5

70,5

8,7

10

Сальдо зовнішньоторговельного балансу, млрд. дол. США

3,8

0,5

-8,6

-11,5

-0,8

11

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн.

4195

5183

7104

10573

9629

12

Мінімальна заробітна плата працівників на кінець періоду, грн.

1378

1600

3200

3723

4173

13

Рівень безробіття населення, %

(за методологією МОП)

9,1

9,3

9,5

9,1

8,8

14

Оптовий товарооборот, млрд. грн.

1244,2

1556,0

1908,6

2195,7

500,3

15

Роздрібний товарооборот, млрд. грн.

487,6

556,0

587,8

667,0

235,8

16

Кількість суб’єктів туристичної діяльності в Україні (одиниць)

3182

3506

3469

-

-

17

Кількість іноземців, які відвідали Україну (млн. осіб)

12 886,2

13 605,9

14 421,2

14 207,0

-

18

Кількість громадян України, що виїздили до інших країн (млн. осіб)

(за даними Адміністрації Державної прикордонної служби)

23,2

24,7

26,4

27,8

-

19

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами (осіб)

- юридичні особи

- фізичні особи

1800277

204140

2216323

298212

2365424

401397

-

-

-

-

20

Кількість готелів та аналогічних засобів розміщування в Україні

2 478

2534

2474

-

-

21

Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування (кількість місць)

132 535

135 916

133396

-

-

22

Кількість готелів та аналогічних засобів розміщування (одиниць)

2 478

2 534

2 474

-

-

23

Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів (тис. грн.)  (за даними Державної фіскальної служби України)

-

54 094,8

70 234,5

90 725,8

-

24

Обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг) закладів тимчасового розміщення й організації харчування (млн. грн.)

18250,0

23083,8

25718,5

-

-

25

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (тис. грн.)

4797731,6

11522520,4

18502975,3

-

-

07.06.2019
42265
9430
остання редакція 14.03.2020
42265