logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Нова спеціалізація «Категорійний менеджмент у ритейлі»

Загальна інформація

Категорійний менеджмент — це сучасна новітня методологія що дозволяє підвищити ефективність управління асортиментом в роздрібній торговельній мережі. Тому посада лише нещодавно з’явилась на ринку праці і через нестачу фахівців стала надзвичайно затребуваною і високооплачуваною (місячна зарплатня стартує в межах 15000-30000 грн).

Детальну інформацію по спеціалізацію можна переглянути у Інформаційному пакеті:

«Категорійний менеджмент у ритейлі»

ОС «БАКАЛАВР»                         ОС «МАГІСТР»

Навчання за програмою «Категорійний менеджмент у ритейлі» забезпечує набуття компетентностей, необхідних для формування асортиментної політики торговельного підприємства шляхом ведення закупівельної діяльності, вибору постачальників, виявлення потреб споживачів, планування поставок, розвитку товарних категорій та підвищення прибутковості підприємства.

Освітня програма дозволяє отримати комплексні знання щодо розробки асортиментної стратегії та політики торговельних підприємств, формування категорій товарів, оцінки та інтерпретації аналітичних даних, процесу закупівлі та реалізації товарів, оптимального позиціонування товарної категорії, формування чіткої конкурентної стратегії, вибору маркетингової політики, оптимізації організаційної структури торговельного закладу, оцінювання ефективності впроваджених заходів для стимулювання просування товарів.

Категорійний менеджер – це висококваліфікований фахівець, здатний виконувати функції товарознавця, менеджера по закупівлі товарів, мерчендайзера, маркетолога, логіста.

Фахові компетентності/результати навчання фахівців: виконання управлінських та координаційних функцій, пошук та налагодження контактів з постачальниками, проведення переговорів, моніторинг та аналіз особливостей ринку, прогнозування попиту на товари, організація закупівель товару, розробка маркетингової стратегії та впровадження ефективних заходів стимулювання продажів категорій товарів.

Актуальні професійно орієнтовані дисципліни:

 1. Категорійний менеджмент
 2. Категорії та систематика товарів у ритейлі
 3. Торговельне підприємництво
 4. Організація закупівель
 5. Ціноутворення в ритейлі
 6. Торговельні переговори і комерційна дипломатія
 7. Інформаційні системи в ритейлі
 8. Управління продажем та мерчандайзинг
 9. Управління бізнес-процесами в торгівлі
 10. Товарознавство
 11. Хмарні та GRID-технології
 12. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 13. Сенсорний аналіз
 14. Безпечність товарів
 15. Бухгалтерський облік
 16. Інтернет-технології в бізнесі
 17. Торговельний маркетинг
 18. Реклама в торгівлі
 19. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
 20. Психологія торгівлі
 21. Соціальне лідерство
 22. Захист прав споживачів
 23. Порівняльні тестування товарів та послуг

Конкурентні переваги:

 • Практична спрямованість навчання на організацію та провадження бізнес-діяльності в сфері торгівлі
 • Сучасні навчальні плани, що відповідають потребам ринку праці
 • Можливість продовжити навчання для здобуття другого рівня вищої освіти – освітнього ступеня магістра у сфері бізнесу та управління, у тому числі за англомовними програмами
 • Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до вимог  міжнародного стандарту ISO 9001:2015
 • Можливість брати участь у міжнародних програмах подвійних дипломів
 • Проходження практики на провідних підприємства торгівлі України
 • 100 % працевлаштування
 • Успішне кар’єрне зростання
 • Високооплачувана робота

Можливі посади: категорійний менеджер, менеджер в роздрібній торгівлі продовольчими  товарами, менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими  товарами, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, агент з постачання, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор з контролю якості продукції; інспектор з якості; контролер якості; товарознавець; закупник; інспектор-товарознавець; контролер харчової продукції, директор торговельної фірми; керуючий магазином.


Детальніше про Вступ 2019

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка торгівлі»)

Відкрита конкурсна пропозиція
(навчання за кошти державного бюджету або фізичних/юридичних осіб)

Небюджетна конкурсна пропозиція
(навчання за кошти фізичних/юридичних осіб)

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Іноземна мова або географія
 1. Українська мова та література
 2. Історія України
 3. Іноземна мова або географія

Перелік необхідних документів:

 • атестат та додаток до нього (оригінал та 2 копії формату А-4)
 • сертифікат ЗНО (сертифікати) та додаток до нього з результатами – оригінал та 2 копії формату А-4
 • паспорт (оригінал та 3 копії формату А-4)
 • для паспортів у вигляді ID-картки – витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання
 • ідентифікаційний номер (оригінал  та 2 копії формату А-4)
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків) – (1 копія формату А-4)
 • 6 фотокарток 3×4
 • 1 поштовий конверт з маркою по Україні
 • 2 конверти А-5
 • 1 паперовий швидкозшивач

18.06.2019
433884
1487
остання редакція 21.06.2019
42265