logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Робоча зустріч щодо обговорення проекту документа «Основні засади навчання базовим навичкам медіатора»

Загальна інформація

Факультетом міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету разом із Національною асоціацією медіаторів 28 серпня 2019 року було проведено робочу зустріч щодо обговорення проекту документа «Основні засади навчання базовим навичкам медіатора» із представниками ЗВО України.

Зростаюча популярність медіації в українському суспільстві та значна кількість програм навчання медіаторів, сертифікатних програм, запровадження навчальних дисциплін та спеціалізацій із медіації у ЗВО України зумовили актуальність розробки такого документа. Зокрема, проект документа «Основні засади навчання базовим навичкам медіатора» містить погоджені принципи, умови та мінімальні вимоги до навчання медіаторів, які б спиралися на визнані в Європі та світі положення та забезпечували б належну компетентність медіаторів після завершення базового навчання, що є однаковою для всіх сфер (практик) медіації, включно з медіацією в громадах, шкільною медіацією.

Навчання відповідно до цих Засад має забезпечити особі рівень компетентності, достатній для початку практики як медіатора та продовження навчання на спеціалізованих програмах для набуття навичок медіатора в різних сферах: сімейній, господарській, корпоративній, внутрішньоорганізаційній, кримінальній, шкільній тощо. Засади також містять практичні рекомендації щодо здійснення різних видів навчання у сфері медіації та їх відмежування від навчання базовим навичкам медіатора.

28.08.2019
42265
1891
остання редакція 28.08.2019
Vega