logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Розширене засідання Ради з якості та Методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 27 серпня 2019 року відбулося розширене засідання Ради з якості та Методичної ради.

Значну увагу на засіданні було приділено питанням організації освітнього процесу студентів у 2019-2020 навчальному році, планів діяльності та змісту дисциплін. Зокрема, перший проректор з науково-педагогічної роботи КНТЕУ, керівник СУЯ КНТЕУ Притульська Н. В. представила зміни до документів Системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) КНТЕУ, проекти Положення про організацію освітнього процесу студентів, Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів. Було зазначено, що у проекті змін до представлених документів виділено особливості інклюзивної освіти; додано пропозиції робочої групи щодо удосконалення організації освітнього процесу здобувачів усіх рівнів у частині процедури обчислення результатів підсумкового семестрового контролю знань студентів (врахування результатів модульного контролю знань).

Доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Сененко І. А. розповіла про інформатизацію освітнього процесу з використанням оновленої версії Moodle 3.5.1. Так, у червні 2019 р. було організовано цикл науково-методичних семінарів для науково-педагогічних працівників, які сприятимуть активізації роботи щодо наповнення матеріалів дисциплін у Системі та залучення всіх студентів до використання її в освітньому процесі. Було наголошено на необхідності оновлення реєстру електронних адрес усіх співробітників КНТЕУ у зв’язку із введенням корпоративного інтернет-порталу (поштового сервісу knute.edu.ua у Microsoft Office 365 з використанням хмарних технологій). Перед кафедрами поставлено завдання розробки та розміщення в системі Moodle 3.5.1 навчального матеріалу з дисциплін за обраною темою для їх вивчення студентом дистанційно (з урахуванням специфіки вивчення матеріалів дистанційно).

З інформацією щодо організації освітнього процесу аспірантів та особливостей акредитації освітньо-наукових програм виступила проректор з наукової роботи С. В. Мельниченко.

Про виконання ухвал у 2018/19 навчальному році звітувала секретар Методичної ради Т. В. Божко.

Було схвалено Проект Перспективного Плану розробки складових навчально-методичних комплексів дисциплін на 2019-2022 рр. і рекомендовано його до подання на затвердження.

Методична рада затвердила План своєї роботи на 2019/20 н.р.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято відповідні ухвали.

27.08.2019
42265
689
остання редакція 28.08.2019
Vega