logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання конференції трудового колективу та вченої ради

Загальна інформація

Під час засідання конференції трудового колективу та вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 5 вересня 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного конференції трудового колективу

Результат розгляду

1.

Обрання виборних представників до складу вченої ради КНТЕУ

Ухвалено Постанову


№ з/п

Питання порядку денного вченої ради

Результат розгляду

1.

Про зміну квот виборних представників до складу вченої ради та конференції трудового колективу КНТЕУ

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання: професора: Фоміній О.В. – завідувачу кафедри обліку та оподаткування; доцента Вежлівцевій С.П. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Дячук Л.С. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу; Камінському С.І. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Лазебній І.В. – доценту кафедри публічного управління та адміністрування; Откаленко О.М. – доценту кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ; Паламарек К.В. – доценту кафедри технології і організації ресторанного господарства ЧТЕІ; Полтавській О.В. – доценту кафедри готельно-ресторанного бізнесу; Чубаєвському В.І. – доценту кафедри програмної інженерії та кібербезпеки

Рішення прийнято

3.

Про головні завдання діяльності КНТЕУ на 2019/20 навчальний рік

Ухвалено Постанову

4.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження Положення про організацію освітнього процесу студентів (нова редакція)

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів та аспірантів (нова редакція)

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Положення про проведення практики студентів (нова редакція)

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження графіків навчального процесу здобувачів ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» на 2019/20 н.р.

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, внесення змін до діючих робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження Плану проведення ліцензування та акредитації у 2019/20 н.р.

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, практик, кваліфікаційних екзаменів

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження тематичного плану видання монографій на 2020 рік

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобувають освітній ступінь магістра на 2019/20 навчальний рік

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження плану проведення лекцій відомими вченими та провідними фахівцями-практиками на ІІ півріччя 2019 р.

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня «доктор наук»

Ухвалено Постанову

17.

Рекомендації до вступу до докторантури та призначення наукових консультантів

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів

Ухвалено Постанову

19.

Рекомендація проекту наукової роботи молодих вчених, що виконуватиметься за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Бюджетно-податкова та монетарна політика економічного розвитку» до участі в ІІ етапі конкурсу

Ухвалено Постанову

20.

Звіти докторантів

Ухвалено Постанову

21.

Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України

Ухвалено Постанову

22.

Про попередню експертизу дисертації Баранюка Ю.Р.

Ухвалено Постанову

23.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

05.09.2019
42265
940
остання редакція 10.09.2019
43220