logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Спеціалізації для здобуття ступеня "Молодший бакалавр"

Загальна інформація

* інформаційний пакет         * детальніше про спеціалізацію        * Information Package

Шифр та найменування галузі знань

Початковий рівень (короткий цикл)

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Computer Science

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activity

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Accounting and Taxation

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Hotel and Restaurant business

23.09.2019
43220
31402
остання редакція 10.02.2022
433884