logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Характеристика спеціалізацій для здобуття ступеня "Молодший бакалавр"

Загальна інформація

* інформаційний пакет         * детальніше про спеціалізацію        * Information Package

Шифр

та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

121 Інформаційні

технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

053 Психологія

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

06Журналістика

061 Журналістика

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

24 Сфера обслу-говування

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

08 Право

081 Право

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

23.09.2019
43220
3521
остання редакція 11.08.2020
42491