logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права»

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті проягом 10-11 жовтня 2019 року проходила ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права».

ПРОГРАМА

Організатор конференції - Київський національний торговельно-економічний університет.

Співорганізатори:

  • Міністерство освіти і науки України,
  • юридичний факультет Тиранського університету (Албанія),
  • Університет ім. Казимира Великого (Польща),
  • Краківський економічний університет (Польща),
  • економічний факультет Університету Гренобль Альпи (Франція).

Почесними гостями стали представники Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія), Університету Мессіна (Італія).

На конференцію подали матеріали учасники із 7 країн, з 31 закладу вищої освіти Європи та Азії, з них: 20 закладів вищої освіти України.

Конференцію відкрив доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій Антонович Мазаракі, який привітав учасників і зазначив, що глобальні імперативи є основними чинниками для забезпечення конкурентоспроможності країн і регіонів. Відмітив, що формування імперативів є ознакою здатності до стабілізації, пошуку оптимальної взаємодії, що стимулює наукові дослідження у сфері глобального розвитку, підвищує обґрунтованість дослідницьких узагальнень і прогнозів. І саме міжнародна конференція дасть нагоду підсумувати результати наукових досліджень вчених різних країн.

З вітальними словами до учасників звернулися:

  • Алексіс Гарапен, професор, декан економічного факультету Університету Гренобль Альпи (Франція);
  • Даніель Воллера, кандидат наук, керівник школи мовних та глобальних досліджень Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія).

У пленарних засіданнях взяли участь науковці різних країн і закладів освіти, представники уряду та практики.

11 жовтня 2019 року ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» продовжила свою роботу. Cекційні засідання були присвячені обговоренню низки питань розвитку бізнесу в умовах геополітичних та геоекономічних зрушень, мовних компетенцій фахівця в умовах глобалізації.

Виступили учасники конференції з України, Польщі, Ланкаширу. Микула Богуш представив питання формування сучасної екосистеми бізнесу. Під час засідання науковці КНТЕУ висвітлили процеси концентрації на світовому ринку товарів і послуг, розглядали фактори експортної орієнтованості відкритих економік, формування сучасних моделей зовнішньої торгівлі, зокрема в умовах постіндустріальної економіки та з урахуванням трансформації геополітичних конфігурацій та ін.

Глобалізаційні виклики зумовили потребу формування спільної європейської мовної системи (CEFR), про що зауважив Даніель Воллера, про професійні міжкультурні зв'язки виступила Дзяі Ванг. Українські колеги представили питання про навчальні стратегії у формуванні комунікативної компетентності, розглядали проблемні питання у вивченні професійної термінології, критерії, показники та рівні комунікаційної компетентності тощо.

Модератором дискусійної платформи «Мовні компетенції фахівця в умовах глобалізації» виступив завідувач кафедри сучасних європейських мов  КНТЕУ доцент О. Б. Януш. В її роботі, зокрема, взяли участь:

Дeніел Воллер, PhD, керівник школи мовних та глобальних досліджень Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія). Він виступив із доповіддю «The Common European Framework of Reference for Languages»; Дзяі Вонг, PhD, старший викладач школи мовних та глобальних досліджень Університету Центрального Ланкаширу (Велика Британія), яка доповіла про важливість міжкультурного спілкування у своїй промові «Professional Intercultural Communication»; з доповіддю «Teaching Strategies Oriented on the Formation of Foreign-Language Communicative Competence of Economists» виступила доцент Ніколаєнко Віта Валентинівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри методики викладання іноземних мов НПУ імені М. П. Драгоманова. У дискусії взяли участь науково-педагогічні працівники різних університетів та наукових шкіл.

Результати обговорення свідчили про те, що запропоноване коло питань, пов'язаних з актуальними проблемами міжкультурної комунікації і перекладознавства, є доволі широким полем лінгвальних досліджень, що потребує подальшого всебічного й поглибленого вивчення та детального опрацювання.

Щиро дякуємо партнерам та учасникам заходу!

КНТЕУ завжди відкритий до співпраці та нового партнерства!


11.10.2019
42265
4437
остання редакція 06.11.2019
42265