logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Загальна інформація

Київський національний торговельно-економічний університет
оголошує конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників
(наказ КНТЕУ від 30.10.2019 № 3657)

 • кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права – завідувача кафедри (доктор юридичних наук, вчене звання професор, доцент,  дисципліна – Інтелектуальна власність (програми з англійською мовою викладання)) – 1 од., доцента (доктор, кандидат юридичних наук, дисципліна – Право міжнародних торговельно-економічних організацій)  – 1 од.; доцента (доктор, кандидат юридичних наук,  дисципліна – Договірне право (програми з англійською мовою викладання)) – 1 од.; доцента (доктор, кандидат юридичних наук,  дисципліна – Цивільне процесуальне право) – 1 од.;
  • кафедра світової економіки – завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент,  дисципліна – Міжнародні стратегії економічного розвитку (програми з англійською мовою викладання)) – 1 од., професора (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Міжнародний бізнес)  – 1 од.;
  • кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права – професора (доктор юридичних наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Трудове право) –                  1 од., доцента (доктор, кандидат юридичних наук, дисципліна – Адміністративне право                    і процес)  – 1 од.;
  • кафедра загальноправових дисциплін – професора (доктор юридичних наук, вчене звання професор, дисципліна – Теорія держави і права) – 1 од.; професора (доктор юридичних наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Конституційне право) – 1 од.;
  • кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства – професора (доктор економічних наук, вчене звання професор, дисципліна – Екологія) – 1 од.;
  • кафедра економічної теорії та конкурентної політики – професора (доктор економічних наук, вчене звання професор, дисципліна – Економічна теорія) – 1 од.;
  • кафедра публічного управління та адміністрування – професора (доктор наук                    з державного управління, вчене звання професор, дисципліна  –  Економічна політика держави) – 1 од.;
  • кафедра комп’ютерних наук – завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання  професор, дисципліна – Інформаційні системи і технології в економіці) – 1 од.;
  • кафедра обліку та оподаткування – професора (доктор економічних наук, вчене звання  професор, доцент, дисципліна – Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій) – 1 од.;
  • кафедра фінансів – професора (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Бюджетна система) – 1 од.; професора (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент, дисципліна – Управління державним боргом) – 1 од.; доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання доцент, дисципліна – Державна фінансова стратегія) – 1 од.;
  • кафедра вищої та прикладної математики – професора (доктор наук, вчене звання  професор, доцент, дисципліна – Ймовірносно-статистичні методи аналізу якості товару) – 1 од.;
  • кафедра товарознавства та митної справи – доцента (доктор, кандидат технічних наук, дисципліна – Електронна митниця) – 1 од.,  доцента (доктор, кандидат технічних наук,  дисципліна – Товарна номенклатура ЗЕД) – 1 од.;
  • кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю – професора (доктор технічних наук, вчене звання  професор, доцент, дисципліна – Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів) – 1 од.;
  • кафедра журналістики та реклами – доцента (доктор, кандидат наук, дисципліна – Реклама в торгівлі) – 1 од.

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників претендент подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорт (завірені нотаріально або відділом кадрів КНТЕУ);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • перспективний план діяльності науково-педагогічного працівника;
 • програму розвитку структурного підрозділу (кафедри) для кандидатів на посаду завідувача кафедри;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду.

Документи надсилаються поштою або подаються особисто до відділу організації та контролю   діловодства   КНТЕУ  за  адресою: кім. А-244,  вул. Кіото, 19,   м. Київ, 02156, тел. (044) 531-47-12.

30.10.2019
42265
892
остання редакція 31.10.2019
42265