logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 31 жовтня 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Боднар С.В. – завідувачу кафедри іноземних мов ОТЕІ; Назаровій К.О. – завідувачу кафедри фінансового аналізу та аудиту; Слободянюк О.В. – професору кафедри фінансів, банківської справи та страхування ОТЕІ; Свідло К.В. – завідувачу кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій ХТЕІ; Чорній Н.М. – завідувачу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ; доцента: Волинець О.О. – доценту кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ; Головіній Д.В. – доценту кафедри обліку та оподаткування; Кушмар Л.В. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу; Сальніковій С.В. – завідувачу кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ; старшого дослідника: Лосіцькій Т.І. – начальнику науково-дослідної частини

Рішення ухвалено

2.

Обрання на посади директорів Вінницького торговельно-економічного інституту, Вінницького торговельно-економічного коледжу, Ужгородського та Чернівецького вищих комерційних училищ

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження Плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2019/20 навчальний рік

Ухвалено Постанову

4.

Про започаткування освітніх програм

Ухвалено Постанову

5.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Типового положення про кафедру КНТЕУ (нова редакція)

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Положення про сертифікатні програми

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, директорів коледжів та училищ Київського національного торговельно-економічного університету (нова редакція)

Ухвалено Постанову

9.

Внесення змін до Положення про атестацію наукових кадрів

Ухвалено Постанову

10.

Внесення змін до Положення про порядок проведення наукових заходів

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

13.

Про затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, які викладаються на Підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства для іноземних слухачів

Ухвалено Постанову

14.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження Тематичного плану створення підручників та навчальних посібників КНТЕУ на 2020 рік

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження зведеного плану проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2020 р.

Ухвалено Постанову

17.

Про рекомендацію проєктів наукових досліджень

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження теми докторської дисертації, рекомендація щодо вступу до докторантури Гарькавої В.Ф.

Ухвалено Постанову

19.

Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

20.

Затвердження індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

21.

Затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в КНТЕУ

Ухвалено Постанову

22.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

23.

Про подання кандидатур студентів університету на призначення стипендії імені Президента Торгово-промислової палати України О.П. Михайліченка на 2019/20 н. р.

Ухвалено Постанову

24.

Про припинення виплати стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Мороз Ірині Олегівні у зв’язку зі звільненням

Ухвалено Постанову

25.

Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів університету

Ухвалено Постанову

26.

Виділення поворотної фінансової допомоги Харківському торговельно-економічному інституту

Ухвалено Постанову

27.

Про внесення подання Ректору КНТЕУ про звільнення директора Харківського інституту фінансів КНТЕУ Сердюкова Костянтина Георгійовича

Ухвалено Постанову

31.10.2019
42265
2696
остання редакція 04.11.2019
Vega