logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Загальна інформація

11 грудня 2019 року о 14.00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Приймак Наталії Володимирівни на тему «Облік фінансових інструментів кредитування підприємств торгівлі»,

науковий керівник д.е.н., професор Бенько М. М.

08.11.2019
42265
421
остання редакція 08.11.2019
42265