logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Новий зміст фінансово-економічної підготовки фахівців

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 7 листопада 2019 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Підвищення якості фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва в Україні», який був присвячений обговоренню проблем та внесення пропозицій щодо удосконалення підготовки фахівців з економіки та фінансів для сфери торгівлі, як-от актуалізація навчальних програм, підвищення рівня практичної підготовки студентів відповідно до вимог ринку праці, поглиблення співпраці між ЗВО та підприємницькими структурами, зокрема у сфері корпоративного навчання.

Учасників круголого столу від імені ректора Анатолія Антоновича Мазаракі привітала перший проректор з науково-педагогічної роботи Наталія Володимирівна Притульска. Вона наголосила на актуальності й необхідності взаємодії практиків і науковців та побажала плідної роботи.

Модератором  круглого столу виступила завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства Г. В. Блакита.

У роботі круглого столу взяли участь представники бізнесу (зокрема від компаній «МЕТРО», «Ашан», «Сільпо», «Коло», «Баядера груп», «Епіцентр», «IdeaConsulting», «Рентолл», «UGEN»), науковці, аспіранти, студенти, які навчаються за освітніми програмами «Економіка торгівлі», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства» освітнього ступеня  «Бакалавр» (всього 130 осіб),  що свідчить про високий професійний рівень дискусії та актуальність запропонованої теми.

Обговорювались питання відповідності змісту підготовки фахівців вимогам бізнес-середовища та ринку праці, напрямів оновлення програм підготовки фахівців з економіки торгівлі, ідентифікації основних трендів та проблем ринку праці України, трансформації компетентностей в умовах запровадження нових моделей управління, організації співпраці між бізнесом та закладами вищої освіти в контексті корпоративної освіти. Відбулась жвава конструктивна дискусія, за підсумками якої виявлено «слабкі ланки» у співробітництві між університетом та бізнесом і, найголовніше, окреслено нові напрями та формати співробітництва, які дозволять підвищити якість підготовки професіоналів фінансово-економічного напряму, сприятимуть зростанню зацікавленості підприємницьких структур у випускниках КНТЕУ. Зокрема, окреслено напрями здійснення дуальної освіти, залучення студентів КНТЕУ до робочих груп підприємств торгівлі з вирішення актуальних бізнес-проблем, співробітництва КНТЕУ з бізнес-структурами в рамках програм корпоративного навчання.

07.11.2019
42265
2518
остання редакція 11.11.2019
Vega