logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Методична рада КНТЕУ: розгляд питань з удосконалення якості вищої освіти

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 19 листопада 2019 року відбулося розширене засідання методичної ради за участю керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм.

З узагальненою від деканатів КНТЕУ інформацією питання порядку денного «Розгляд проєктів нових освітніх програм 2020 року» виступила перший проректор з науково-педагогічної роботи Н. В. Притульська. Присутнім було представлено розроблені групами забезпечення спеціальностей проєкти нових освітніх програм 2020 р., зокрема:

  • для ОС «Бакалавр» – «Міжнародні фінанси» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») і  «Цифровий туризм» (спеціальності 242 «Туризм»);
  • для ОС «Магістр» – «Фінансові технології в бізнесі» і «Корпоративні фінанси» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»); «Лакшері менеджмент (Luxury Management)» (спеціальності 073 «Менеджмент»); «Ресторанний бізнес» (спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»); «Світова торгівля» (спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»).

Було наголошено, що відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджене наказом МОН 11 липня 2019 року № 977), їх проєкти повинні бути оприлюднені для обговорення та внесення пропозицій від стейхолдерів за місяць до офіційного затвердження в установленому порядку.

Під час розгляду питання про удосконалення структури робочих навчальних планів увагу було зосереджено на головних принципах, відповідно до яких розроблятимуться робочі навчальні плани прийому 2020 р., а саме - формування  актуальних компетентностей та забезпечення  вибору студентів. Запропоновано розширити можливості вибору, але із заданням професійно-орієнтованого «форватеру».

Методична рада схвалила підготовлений навчально-методичним відділом аналітичний звіт «Про виконання Плану підвищення кваліфікації та стажування на 2018-2019 н.р.». Протягом обговорення було зазначено, що відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 розроблено проєкт Положення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КНТЕУ, але  остаточне його затвердження та впровадження в дію стане можливим лише після відповідного офіційного письмового роз’яснення Міністерства освіти і науки України.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято відповідні ухвали.

19.11.2019
42265
3433
остання редакція 21.11.2019
Vega