logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 21 листопада 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Мошковській О.А. – професору кафедри обліку та оподаткування; доцента: Вавдійчик І.М. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Гузуді С.М. – доценту кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УТЕІ; Гарбузі Т.В. – доценту кафедри сучасних європейських мов; Громовій О.Є. – доценту кафедри маркетингу та реклами ВТЕІ; Гуштан Т.В. – доценту кафедри товарознавства та комерційної діяльності УТЕІ; Кандагурі К.С. – доценту кафедри менеджменту; Кравцову С.С. – доценту кафедри туризму та рекреації; Лаптєвій В.В. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства; Панькевичу В.М. – доценту кафедри права ВТЕІ.

Рішення ухвалено

2.

Про роботу приймальної комісії та затвердження Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2020 році.

Ухвалено Постанову

3.

Про присудження ступеня доктора філософії.

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження пропозицій до планових по­казників державного замовлення прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2020 рік.

Ухвалено Постанову

5.

Внесення змін до Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

6.

Про запровадження освітніх програм.

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, внесення змін до діючих навчальних планів.

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик.

Ухвалено Постанову

9.

Рекомендація до видання монографій.

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2020 рік.

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження та уточнення тем дисертаційних робіт.

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження ліміту стипендіатів.

Ухвалено Постанову

14.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

21.11.2019
433884
2732
остання редакція 22.11.2019
42265