logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 19 грудня 2019 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента: Бабій О.В. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Далєвській Т.А. – доценту кафедри фінансів ВТЕІ; Дроздовій Ю.В. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу; Еркес О.Є. – доценту кафедри банківської справи; Міняйло В.П. – доценту кафедри фінансового аналізу та аудиту; Хлоню О.М. – доценту кафедри психології; Черняєвій А.О. – доценту кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів ХТЕІ

Рішення ухвалено

2.

Обрання на посади науково-педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження рішення конкурсної комісії про обрання наукових працівників

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження Правил прийому на навчання до КНТЕУ в 2020 році

Ухвалено Постанову

5.

Результати атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр»

Ухвалено Постанову

6.

Про результати науково-дослідної роботи у 2019 році та завдання на 2020 рік

Ухвалено Постанову

7.

Утворення Освітньо-консультативного центру медіації

Ухвалено Постанову

8.

Про запровадження освітніх програм

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, внесення змін до діючих навчальних планів

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

12.

Рекомендація до видання рукописів монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження плану проведення лекцій видатними вченими та провідними фахівцями-практиками на I півріччя 2020 року

Ухвалено Постанову

14.

Утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи Баранюка Ю.Р.

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії, індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта першого року заочної форми навчання кафедри фінансів Арістова Ю.Ю.

Ухвалено Постанову

16.

Звіт про результати виконання гранту Президента України для молодих вчених

Ухвалено Постанову

17.

Звіти спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження розміру плати за надання платних освітніх послуг для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук прийому 2020 року

Ухвалено Постанову

19.12.2019
42265
5157
остання редакція 20.12.2019
Vega