logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Засідання Методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

28 січня 2020 року відбулося розширене засідання Методичної ради КНТЕУ за участі керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм.

З питання порядку денного «Про готовність методичного забезпечення дисциплін ІІ семестру 2019-2020 навчального року» виступила перший проректор  з науково-педагогічної роботи Н.В. Притульська. Було зазначено, що відповідно до освітніх трендів колективом університету розроблено сучасні навчальні плани. При цьому наголошено на необхідності застосування нових підходів при розробці методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до компетентностей та результатів навчання, визначених затвердженими МОН України стандартами вищої освіти за спеціальностями.   

При обговоренні інформації навчально-методичного відділу «Про виконання тематичного плану випуску підручників, навчальних посібників, зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів у 2019 р. та схвалення проекту зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів на 2020 р..», було відзначено позитивну динаміку підготовки кількості сучасних навчальних книг та навчально-методичних матеріалів, які активно використовуються в освітньому процесі, науково-педагогічними працівниками КНТЕУ. Зазначено, що з метою підвищення якості підготовлених навчально-методичних розробок в університеті продовжується практика їх погодження з фахівцями-практиками, гарантами освітніх програм, випусковими кафедрами тощо.

Також було наголошено, що разом зі зведеним планом видання у 2020 р. планування методичного забезпечення в КНТЕУ регламентується затвердженим раніше «Перспективним планом розробки складових навчально-методичних комплексів дисциплін на 2019-2022 рр.» 

Методична рада схвалила Проект зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів КНТЕУ на 2020 р.

28.01.2020
433884
4646
остання редакція 06.02.2020
433884