logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Якість діяльності КНТЕУ підтверджено

Загальна інформація

Система управління якістю КНТЕУ, введена у 2009 р., гармонійною складовою якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, успішно ресертифікована Національним органом сертифікації на відповідність вимогам  міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Стратегія розвитку вищої освіти України передбачає застосування європейських принципів і підходів до задоволення зростаючих потреб потенційних стейкхолдерів послуг освіти. Саме тому, для вирішення цих завдань у Київському національному торговельно-економічному університеті запроваджено досвід найкращих взірців і моделей вищої освіти, створених на базі міжнародних стандартів.

Протягом останніх років відбулося перезавантаження Системи управління якістю КНТЕУ (функціонує з 16 червня 2009 р.): були інтегровані в єдину систему вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі (ESG); з метою реалізації положень стандартів відповідно до сучасних освітніх трендів колектив університету наполегливо працював над модернізацією навчальних планів, методичного забезпечення, сприяв підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Унікальною особливістю стала розробка другої редакції стандартів вищої освіти КНТЕУ за усіма спеціальностями та спеціалізаціями першого, другого, третього рівнів вищої освіти, а також першої редакції - за спеціальностями початкового рівня вищої освіти, відповідно до пропонованої МОН України структури і з урахуванням Національної рамки кваліфікацій.

Розроблені стандарти, поряд з затвердженими МОН України за спеціальностями, використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності університету.

Це стало можливим завдяки компетентності проєктних груп / груп забезпечення спеціальностей, до складу яких були додані, крім науково-педагогічних працівників, студенти і представники роботодавців. Результат проведеної роботи засвідчив доцільність запровадження практики зовнішнього партнерства освітніх програм, оскільки пріоритетом діяльності КНТЕУ є їх професіоналізація, тобто відповідність запитам роботодавців.        

Зовнішніми партнерами освітніх програм КНТЕУ виступають органи державної влади, підприємства, установи, громадські та бізнес-організації. Співпраця із зовнішніми партнерами оформлюється документально відповідними договорами (угодами) про співпрацю.

Згідно з діючими процедурами проведено повторні семінари для учасників процесів щодо особливостей функціонування Системи в умовах дії ДСТУ ISO 9001:2015.

Весь зазначений комплекс заходів дозволив вже наприкінці 2019 року успішно пройти ресертифікацію Системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Незалежний зовнішній аудит, проведений Національним органом із сертифікації в грудні 2019 р., підтвердив ефективність функціонування Системи управління якістю КНТЕУ (системи  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) на відповідність вимогам ISO 9001:2015. Сертифікат про відповідність виданий до 2023 р. українською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Серед основних Цілей КНТЕУ у сфері якості:

  • забезпечення випереджального розвитку освітньої та наукової діяльності для формування гармонійної особистості;
  • стабільно висока конкурентоспроможність випускників КНТЕУ як в Україні, так і у світі;
  • управління ризиками;
  • розвиток системи антикризового менеджменту КНТЕУ;
  • найбільш повне задоволення вимог і очікувань стейкхолдерів.

07.02.2020
433884
11161
остання редакція 29.03.2021
433884