logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради та конференції трудового колективу

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради та конференції трудового колективу КНТЕУ, що відбулися 27 лютого 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента: Цимбалистій О.А. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу

Рішення ухвалено

2.

Подання кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Рішення ухвалено

3.

Про перейменування відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ, що провадять фахову передвищу освіту

Ухвалено Постанову

4.

Про зміни до Статуту КНТЕУ на розгляд конференції трудового колективу університету

Ухвалено Постанову

5.

Звіт про фінансову діяльність у 2019 році

Ухвалено Постанову

6.

Про започаткування підготовки за новими освітніми програмами у 2020/2021 н.р.

Ухвалено Постанову

7.

Про удосконалення співпраці зі стейкголдерами

Ухвалено Постанову

8.

Про напрями розвитку наукової діяльності КНТЕУ на 2020 р.

Ухвалено Постанову

9.

Про затвердження Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження стандартів вищої освіти КНТЕУ, освітньо-наукових програм, навчальних планів, робочих навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

11.

Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження програм вступних іспитів до аспірантури

Ухвалено Постанову

14.

Рекомендація до друку монографій, підручників

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження персонального складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження тем дисертаційних робіт

Рішення прийнято

17.

Затвердження індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів першого року навчання

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження Рекомендацій щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Ухвалено Постанову

19.

Уточнення теми дисертаційної роботи аспірантки ІV року вечірньої форми навчання кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Берлач Г.В.

Рішення ухвалено

20.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, ім. М.С. Грушевського та ім. Вадима Гетьмана на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

Ухвалено Постанову

21.

Про започаткування освітньої діяльності

Ухвалено Постанову


 Результати розгляду питань порядку денного засідання конференції трудового колективу 

№ 

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про перейменування відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ, що провадять фахову передвищу освіту

Ухвалено Постанову

2.

Погодження Статуту Київського національного торговельно-економічного університету (нова редакція)

Ухвалено Постанову

27.02.2020
42265
4925
остання редакція 02.03.2020
42265