logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Загальна інформація

14 квітня 2020 року о 14 годині у спеціалізованій вченій раді К 26.055.05 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Єфремової Олександри Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Науковий керівник – д.е.н., професор Уманців Ю.М.

13.03.2020
42265
129
остання редакція 27.03.2020
42265