logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Студентська наукова конференція: «Наукові дослідження студентської молоді»

Загальна інформація

Не зважаючи на карантин, ми продовжуємо займатися наукою дистанційно. Тож 7-8 квітня 2020 року факультетом інформаційних технологій і факультетом фінансів та обліку було дистанційно проведено щорічну студентську наукову конференцію «Наукові дослідження студентської молоді».

На конференції працювало 22 секції, у роботі яких брали участь 253 учасники, серед них: студенти всіх факультетів університету; студенти Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ (м. Київ) і Державного коледжу туризму та готельного господарства (м. Київ).

Доповіді учасників присвячені: проблемам організації та методики бухгалтерського обліку; особливостям впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні; питанням аудиту в умовах євроінтеграції; ролі аналізу і контролю в системі управління діяльністю суб’єктів підприємництва; проблемам та специфіці застосування сучасних інформаційних технологій в процесах оптимізації управлінських рішень; розробки та експлуатації інформаційних систем; розробці та тестуванню програмного забезпечення, оптимізації та управлінню фінансовими та інвестиційними ризиками, моделюванню та прогнозуванню економічних процесів, статистичним дослідження економічних процесів України, а також питанням нейронних мереж, інтелектуального аналізу даних. Доповіді характеризувалися науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної студентами роботи та свідчили про активну участь студентів у проведенні наукових досліджень. Висловлені у доповідях пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

За результатами роботи конференції сформовано програму та розміщено презентації доповідачів у системі дистанційного навчання КНТЕУ.

Вітаємо учасників конференції!

08.04.2020
42265
3197
остання редакція 28.04.2020
Vega