logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 14 травня 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про зміни до Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету в 2020 році

Ухвалено Постанову

2.

Зміни до графіку навчального процесу та графіку лабораторно-екзаменаційної сесії на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження Порядку оцінювання результатів навчання студентів на період карантину

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження стандартів вищої освіти КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

8.

Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження ліміту стипендіатів

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження теми дисертаційної роботи аспіранта

Рішення ухвалено

11.

Про запровадження освітніх програм

Ухвалено Постанову

12.

Про затвердження акредитаційної справи

Ухвалено Постанову

14.05.2020
42265
2235
остання редакція 16.05.2020
Vega