logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Відбулося спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 «Право» Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У засіданні 13 червня 2020 року брав участь представник Університету Казимира Великого в Бидгощі (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), професор кафедри економіки та права Адам Якушевич.

Модератором виступила доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ, кандидат юридичних наук Анна Гуржій.

Учасники онлайн-засідання обговорили двоступеневу систему вищої освіти в Україні та Польщі, умови підготовки магістерських робіт і дисертацій, критерії їх оцінювання та особливості освітнього процесу в період карантину. Особливу увагу було приділено академічним свободам студентів та аспірантів у сучасних ЗВО, зокрема особливості вибору керівника, рецензента, теми, методів дослідження та наукової літератури. Професор Адам Якушевич акцентував на прикладному аспекті випускних кваліфікаційних робіт і дисертацій, зауваживши, що спрямованість таких досліджень повинна визначатися реальними потребами практики, а їх результати – мають бути придатними для практичного впровадження. Учасники онлайн-засідання констатували необхідність тісної взаємодії зі стейкхолдерами на всіх етапах організації навчального процесу, починаючи від розробки освітніх програм і закінчуючи атестацією здобувачів. Окремий наголос зроблено на доцільності збільшення кількості навчальних годин, відведених на практику студентів і аспірантів.

За результатами зустрічі прийнято рішення про поглиблення міжнародної співпраці та регулярне залучення іноземних фахівців до роботи груп забезпечення освітніх програм за спеціальністю 081 «Право».

Дякуємо професору Адаму Якушевичу за вагомий внесок у розвиток міжнародних партнерських відносин та сприяння імплементації зарубіжного досвіду підготовки магістрів і докторів філософії (PhD) в галузі права.

13.06.2020
42265
3976
остання редакція 23.06.2020
Vega