logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 25 червня 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про головні завдання діяльності КНТЕУ на 2020/2021 навчальний рік

Ухвалено Постанову

2.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

3.

Про попередню експертизу дисертаційних робіт

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження Положення про Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства (нова редакція)

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження Положення про систему рейтингової оцінки діяльності  науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про порядок надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження освітніх програм та навчальних планів

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

10.

Рекомендація до друку монографій та підручників

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження та уточнення тем дисертаційних робіт

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

13.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ім. М.С. Грушевського та ім. Вадима Гетьмана на І семестр 2020/2021 н.р.

Ухвалено Постанови

14.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

15.

Про удосконалення організаційної структури (щодо Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ)

Ухвалено Постанову

16.

Про удосконалення управління майновим комплексом КНТЕУ

Ухвалено Постанову

25.06.2020
42265
4488
остання редакція 26.06.2020
Vega