logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради та конференції трудового колективу КНТЕУ, що відбулися 28 серпня 2020 рокубуло розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.
 


Результати розгляду питань порядку денного конференції трудового колективу КНТЕУ

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання представників (членів) до вченої ради КНТЕУ

Ухвалено Постанову

2.

Про внесення змін та доповнень до Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову


Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента: Ватульову А.В. – доценту кафедри фінансів; Мустеці І.В. – доценту кафедри обліку і оподаткування ЧТЕІ КНТЕУ; Чобаль Л.Ю. – доценту кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УТЕІ КНТЕУ

Рішення ухвалено

2.

Про висунення претендента на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук

Рішення ухвалено

3.

Про головні завдання діяльності КНТЕУ на 2020/2021 навчальний рік

Ухвалено Постанову

4.

Особливості режиму роботи КНТЕУ в умовах карантину

Ухвалено Постанову

5.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Про уточнення графіків освітнього процесу КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Про внесення змін до стандартів вищої освіти КНТЕУ

Ухвалено Постанову

8.

Про затвердження освітніх програм та навчальних планів

Ухвалено Постанову

9.

Про затвердження Положення про фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

10.

Про внесення змін до Порядку атестації здобувачів вчених звань у Київському національному торговельно-економічному університеті

Ухвалено Постанову

11.

Про затвердження планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КНТЕУ на 2020/2021 н.р.

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанови

14.

Затвердження плану проведення лекцій стейкголдерами на ІІ півріччя 2020 року

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження теми докторської дисертації

Ухвалено Постанову

16.

Прийом до докторантури

Рішення ухвалено

17.

Звіти докторантів

Рішення ухвалено

18.

Про надання дозволу керівництва підготовкою докторів філософії

Рішення ухвалено

19.

Уточнення теми дисертаційної роботи Бойко Н.С.

Рішення ухвалено

20.

Про попередню експертизу дисертаційних робіт аспірантів 4 року навчання

Ухвалено Постанову

21.

Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України

Рішення ухвалено

22.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

28.08.2020
433884
4601
остання редакція 01.09.2020
Vega