logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжкафедральний науково-методичний семінар з підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачами другого рівня вищої освіти ФРГТБ

Загальна інформація

На факультеті ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 10 вересня 2020 року відбувся науково-методичний семінар з актуальних питань підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проєктів) студентами освітнього ступеня «магістр». Мета заходу –  консолідація зусиль гарантів освітніх програм, наукових керівників, консультантів та студентів щодо забезпечення високого рівня наукових досліджень, дотримання вимог стандартів вищої освіти України для формування фахових компетентностей та результатів навчання.

З метою виконання санітарних вимог в умовах пандемії захід відбувався в змішаному форматі – of-line виступ доповідачів та on-line конференції ZOOM.

Декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу д-р екон. наук, проф. Ведмідь Н.І. підкреслила необхідність неухильного дотримання вимог академічної доброчесності, а також актуальність, інноваційність та міжгалузевість тематики досліджень.  

Методичні та наукові аспекти досліджень за освітніми програмами презентували гаранти освітніх програм: «Міжнародний готельний бізнес», д-р екон. наук, проф. Бойко М.Г.; «Luxury  менеджмент», д-р екон. наук, проф. Босовська М.В.; «Міжнародний туристичний бізнес», д-р екон. наук, проф. Ткаченко Т.І.; «Крафтові технології», д-р техн. наук, проф. Юдіна Т.І.; «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі», д-р техн. наук, проф. Кравченко М.Ф.; «Ресторанні технології та бізнес», д-р техн. наук, проф. Федорова Д.В. та канд. екон. наук, доц. Расулова А.М.; «Готельний девелопмент», канд. екон. наук, доц. Полтавська О.П.

Завідувач кафедри туризму та рекреації д-р екон. наук, проф. Ткаченко Т.І. надала інформацію про особливості виконання ВКР за новою освітньою програмою «Міжнародний івент менеджмент у туризмі».

Доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, канд. екон. наук Кул­­ик М.В. окреслила основні позиції щодо виконання економічного розділу досліджень із застосуванням інструментарію Revenue management для обґрунтування бізнес-проєктів, застосування модулів ліцензованої програми Fidelio під час виконання економічних розрахунків.

Завідувач кафедри інженерно-технічних дисциплін канд. техн. наук, доцент Расулов Р.А. акцентував на дизайнерських та проєктних рішеннях у сфері готельного та ресторанного бізнесу із засто­суванням ліцензованого програмного забезпечення AutoCAD.

Важливою методичною основою для якісного виконання випускних кваліфікаційних робіт (проєктів) магістрами є унікальні підручники HoReCa: Готелі. Ресторани. Кейтерінг.

Немає сумнівів, що здобувачі другого рівня вищої освіти у 2019/2020 н. р. продовжать традиції наукових шкіл ФРГТБ, а їхні випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) стануть вагомим науковим внеском у розвиток сфери обслуговування та харчових виробництв.

10.09.2020
43220
3594
остання редакція 21.09.2020
433884