logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Зустріч з аспірантами І року навчання

Загальна інформація

Ректор університету д.е.н., професор Анатолій Антонович Мазаракі 22-23 вересня 2020 року зустрівся з аспірантами І року навчання. У своєму виступі ректор наголосив на важливості своєчасного виконання освітньо-наукової програми, набуття компетентностей, необхідних для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності,  оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, отримання наукових результатів.

Ректор підкреслив важливість вибору теми наукового дослідження в контексті напрямів розвитку світової науки. Зазначив про створені в університеті необхідні умови для проведення дослідницької роботи на високому рівні. Для цього майбутні доктори філософії мають доступ до сучасного технічного та програмного забезпечення, до всіх видів відкритої наукової інформації, зокрема міжнародних наукометричних баз даних Scopus та WebofScience, інформаційних фондів університету, SMART-бібліотеки, лабораторій.

Побажав молодим науковцям здобуття нових знань, наполегливості, самоконтролю, плідної праці, творчого натхнення та вчасного захисту дисертаційних робіт.

Проректор з наукової роботи д.е.н., професор Мельниченко Світлана Володимирівна повідомила присутніх про загальні умови навчання в аспірантурі, проведення наукових досліджень, права й обов’язки учасників освітньо-наукового процесу, моніторинг виконання та процедури розгляду дисертаційних робіт, створення об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту, дотримання академічної доброчесності та недопущення плагіату, а також ознайомила з нормативними документами, які регулюють підготовку здобувачів вищої освіти «доктор філософії».

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Анна Валеріївна, яка буде викладати в аспірантів дисципліну «Інтелектуальна власність у науково-дослідній сфері», висвітила актуальне сьогодні питання дотримання здобувачами принципів академічної доброчесності та недопущення плагіату. 

На зборах були присутні декани, завідувачі кафедр університету, гаранти освітньо-наукових програм та наукові керівники, які привітали аспірантів і побажали їм майбутніх творчих звершень та успіхів.

23.09.2020
433884
4034
остання редакція 24.09.2020
Vega