logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 24 вересня 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань професора: Зварич І.М. – професору кафедри іноземної філології та перекладу; Мотузці Ю.М. – завідувачу кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Роскладці А.А. - завідувачу кафедри цифрової економіки та системного аналізу; доцента: Гейдор А.П. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства, Данило С.І. – доценту кафедри товарознавства та комерційної діяльності УТЕІ КНТЕУ, Золотарьовій О.Г. – доценту кафедри товарознавства та митної справи, Строгановій Г.О. – доценту кафедри сучасних європейських мов

Рішення ухвалено

2.

Про висунення претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Рішення ухвалено

3.

Про виконання вимог частини 9 статті 33 та пункту 20-1) Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» та розвиток торговельно-економічної освіти в регіонах країни

Ухвалено Постанови

4.

Про контрольні показники наукової діяльності на 2020 р.

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження освітніх програм та навчальних планів

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Київському націо­нальному торговельно-економічному університеті (нова редакція)

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Положення про Навчально-науковий центр бізнес-симуляції КНТЕУ

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

9.

Про затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

10.

Рекомендація до друку монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанови

11.

Затвердження зведеного плану проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2021 рік

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобувають освіт­ній ступінь магістра на 2020/2021 навчальний рік

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів

Ухвалено Постанову

14.

Про попередню експертизу дисертацій

Ухвалено Постанову

15.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

16.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

17.

Про запровадження освітніх програм

Ухвалено Постанову

24.09.2020
433884
4121
остання редакція 29.09.2020
433884