logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Загальна інформація

Київський національний торговельно-економічний університет
оголошує конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників
(наказ КНТЕУ від 13.10.2020 №  2945)

 • кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права        

доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Міжнародне торговельно-економічне право, Право Європейського Союзу, Інтелектуальна промислова власність у міжнародній торгівлі, Міжнародне енергетичне право, Міжнародне право навколишнього середовища, Цивільне право, Конкурентне право, Консумерське право – 8 од.; 

 • кафедра світової економіки 

професора (доктор, кандидат наук), дисципліни –  Міжнародна економіка, Торговельні переговори і комерційна дипломатія, Фінансовий   менеджмент в міжнародному бізнесі (програми з англійською мовою викладання) – 3 од.;

доцента  (доктор,  кандидат  економічних наук), дисципліни – Міжнародні економічні відносини, Міжнародні економічні відносини, (програми з англійською мовою викладання), Міжнародна торгівля – 3 од.;

 • кафедра міжнародного менеджменту 

професора (доктор економічних наук),  дисципліна – Менеджмент ЗЕД підприємства –    1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Менеджмент ЗЕД  (програми з англійською мовою викладання), Менеджмент  ЗЕД  підприємства,  Антикризовий менеджмент  (програми  з англійською мовою викладання), Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства (програми з англійською мовою викладання), Міжнародний екологічний менеджмент – 6 од.                                                                               

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Іллегалізація ЗЕД – 1 од.

 • кафедра філософії, соціології та політології 

завідувача кафедри (доктор наук) – 1 од.

професора (доктор філософських наук), дисципліна – Філософія – 1 од.; 

професора (доктор соціологічних наук),  дисципліна – Соціологія – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Соціологія – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Політологія – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат філософських наук), дисципліна – Філософія – 1 од.; 

 • кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу 

доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Конституційне право, Судові та правоохоронні органи України, Кримінальне право, Кримінальне процесуальне право, Криміналістика, Правове забезпечення корпоративної безпеки, Історія держави і права – 7 од.; 

 • кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права 

доцента  (доктор,  кандидат  юридичних  наук),   дисципліни – Інтелектуальна  власність, Трудове право, Адміністративне право  і  процес – 3 од.;

 • кафедра сучасних європейських мов 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Українська мова як іноземна – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат філологічних наук), дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 2 од.;

викладача, дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 6 од.;

 • кафедра туризму та рекреації  

завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання – професор) – 1 од.; 

професора (доктор наук), дисципліна – Економіка туризму – 1 од.; 

професора (доктор наук), дисципліна – Організація туризму – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Менеджмент (в туризмі) – 2 од.;

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Рекреологія – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Організація туризму – 1 од.;

 • кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання – професор) – 1 од.;

професора (доктор наук), дисципліна – Менеджмент готелів і ресторанів – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Економіка готелів і ресторанів – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Готельна справа – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна –  Маркетинг – 1 од.; 

старший викладач, дисципліна – Менеджмент готелів і ресторанів – 1 од.;

 • кафедра технології і організації ресторанного господарства 

завідувача кафедри (доктор технічних наук) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук), дисципліни – Технологія ресторанної продукції, Технології харчових виробництв, Ресторанна справа – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліни – Організація ресторанного господарства, Ресторанна справа, Технології крафтових виробництв – 4 од.; 

 • кафедра інженерно-технічних дисциплін 

доцента (доктор, кандидат технічних наук),  дисципліна – Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук),  дисципліна – Дизайн – 2 од.; 

 • кафедра фізичної культури 

доцента (доктор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту),  дисципліна – Фізичне виховання. Футбол – 1 од.;

старшого викладача, дисципліни – Фізичне виховання: Бокс, Футбол, Фітнес, Футзал, Фізична реабілітація, Загальна фізична підготовка – 6 од.;

 • кафедра банківської справи 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Банківська система – 2 од.; 

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліни – Банківська система, Банківські операції – 2 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Банківські операції – 1 од.; 

 • кафедра фінансів 

професора (доктор економічних наук), дисципліни – Фінансові технології, Страхування, Податкова система, Публічні           фінанси – 4 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Страхування, Податкова система, Фінанси, Бюджетна система, Казначейська справа – 7 од.; 

 • кафедра статистики та економетрії 

завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання  – професор) –  1 од.;

професора (доктор економічних наук), дисципліна – Міжнародна статистика – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Статистика  – 2 од.; 

 • кафедра обліку та оподаткування 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Фінансовий облік, Бухгалтерський облік – 4 од.; 

старшого викладача, дисципліна Бухгалтерський облік  – 2 од.;

 • кафедра фінансового аналізу та аудиту 

професора (доктор економічних наук), дисципліна – Фінансовий аналіз – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Інформаційні системи і технології фінансового контролю, Аудит, Аудит оподаткування, Економічний аналіз – 5 од.; 

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Аудит – 1 од.; 

 • кафедра економіки та фінансів підприємства 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Економіка торгівлі, Економіка і фінанси підприємства  – 10 од.;

 • кафедра економічної теорії та конкурентної політики 

професора (доктор економічних наук), дисципліна – Теорія галузевих ринків  – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Економічна теорія,  Економіка державного сектора,      Макроекономіка – 6 од.; 

 • кафедра менеджменту 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Менеджмент, Управління проектами, Категорійний           менеджмент – 6 од.; 

 • кафедра публічного управління та адміністрування 

професора (доктор наук), дисципліна – Державне управління та місцеве самоврядування – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук з державного управління), дисципліна – Адміністративні послуги – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Публічне управління та адміністрування – 1 од.;

 • кафедра психології 

завідувача кафедри (доктор психологічних наук) –  1 од.;

доцента (доктор, кандидат медичних наук), дисципліна – Анатомія і фізіологія центральної нервової системи  – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Конфліктологія та психологія ділового спілкування  – 1 од.; 

 • кафедра цифрової економіки та системного аналізу  

завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання  – професор) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліна – Інтелектуальні системи – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук),  дисципліна – Теорія систем і системний аналіз – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 2 од.; 

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 1 од.; 

 • кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки 

завідувача кафедри (доктор технічних наук, вчене звання  – професор) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліни – Криптографічні методи захисту інформації, Біометричні технології автентифікації в інформаційних         системах – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліни – Безпека операційних систем, Безпека програмного забезпечення, Технологія Java – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Програмування Інтернет, Бази даних, Web дизайн і web-програмування – 3 од.;

асистента (дисципліна – Web дизайн і web-програмування) – 1 од.;

 • кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем 

доцента (доктор, кандидат технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліна – Комп’ютерні системи візуалізації даних – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Штучний інтелект, Інформаційні системи і технології в ритейлі – 2 од.;

 • кафедра вищої та прикладної математики  

професора (доктор фізико-математичних наук),  дисципліна – Векторний і тензорний аналіз – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат фізико-математичних наук), дисципліни – Комп’ютерна дискретна математика, Теорія чисел, Диференціальні рівняння – 3 од.;

 • кафедра товарознавства та митної справи 

завідувача кафедри (доктор технічних наук, вчене звання  – професор) –  1 од.;

професора (доктор наук),  дисципліна – Експертиза коштовностей та антикваріату – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліни – Товарознавство, Митна справа – 4 од.; 

старшого викладача (кандидат технічних наук), дисципліна – Товарознавство – 1 од.; 

 • кафедра торговельного підприємництва та логістики 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Логістика, Організація торгівлі – 6 од.; 

старшого викладача (кандидат наук), дисципліна – Організація торгівлі – 1 од.;

 • кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

завідувача кафедри (доктор технічних наук) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук), дисципліна – Товарознавство – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліни –Товарознавство – 2 од.; 

 • кафедра журналістики та реклами 

професора (доктор наук),  дисципліна – Зв’язки  з громадськістю – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Реклама – 5 од.;

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Журналістика – 1 од.;

 • кафедра маркетингу 

завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання  – професор) – 1 од.;

професора (доктор наук),  дисципліна – Маркетинг – 2 од.; 

професора (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Маркетинг – 1 од.

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліни – Маркетинг, Бренд-менеджмент – 8 од.; 

старшого викладача (кандидат наук), дисципліна – Бренд-менеджмент – 2 од.; 

 • кафедра іноземної філології та перекладу 

професора (доктор філологічних наук), дисципліна – Латинська мова – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Іноземна мова (англійська) – 6 од.; 

старшого викладача (кандидат філологічних наук),  дисципліна – Друга іноземна мова (польська) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Іноземна мова (англійська) – 11 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (німецька) – 2 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (іспанська) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (французька) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (польська) – 1 од.; 

викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (іспанська) – 1 од.;

викладача, дисципліна – Іноземна мова (англійська) – 5 од.;

викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (німецька) – 1 од.;

викладача, дисципліна – Латинська мова – 1 од.

Вимога до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі. 

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників претендент подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорт (завірені нотаріально або відділом кадрів КНТЕУ);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • перспективний план діяльності науково-педагогічного працівника;
 • програму розвитку структурного підрозділу (кафедри) для кандидатів на посаду завідувача кафедри;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду.

Документи надсилаються поштою або подаються особисто до відділу організації та контролю   діловодства   КНТЕУ  за  адресою:  кім. А-244,  вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, тел. (044) 531-47-12.

15.10.2020
443230
2052
остання редакція 06.11.2020
443230