logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Загальна інформація

Київський національний торговельно-економічний університет
оголошує конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників
(наказ КНТЕУ від 13.10.2020 №  2945)

 • кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права        

доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Міжнародне торговельно-економічне право, Право Європейського Союзу, Інтелектуальна промислова власність у міжнародній торгівлі, Міжнародне енергетичне право, Міжнародне право навколишнього середовища, Цивільне право, Консумерське право – 7 од.; 

 • кафедра світової економіки 

професора (доктор, кандидат наук), дисципліни –  Міжнародна економіка, Торговельні переговори і комерційна дипломатія, Фінансовий   менеджмент в міжнародному бізнесі (програми з англійською мовою викладання) – 3 од.;

доцента  (доктор,  кандидат  економічних наук), дисципліни – Міжнародні економічні відносини, Міжнародні економічні відносини, (програми з англійською мовою викладання), Міжнародна торгівля – 3 од.;

 • кафедра міжнародного менеджменту 

професора (доктор економічних наук),  дисципліна – Менеджмент ЗЕД підприємства –    1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Менеджмент ЗЕД  (програми з англійською мовою викладання), Менеджмент  ЗЕД  підприємства,  Антикризовий менеджмент  (програми  з англійською мовою викладання), Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства (програми з англійською мовою викладання), Міжнародний екологічний менеджмент – 6 од.                                                                               

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Іллегалізація ЗЕД – 1 од.

 • кафедра філософії, соціології та політології 

завідувача кафедри (доктор наук) – 1 од.

професора (доктор філософських наук), дисципліна – Філософія – 1 од.; 

професора (доктор соціологічних наук),  дисципліна – Соціологія – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Соціологія – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Політологія – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат філософських наук), дисципліна – Філософія – 1 од.; 

 • кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу 

доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Конституційне право, Судові та правоохоронні органи України, Кримінальне право, Кримінальне процесуальне право, Криміналістика, Правове забезпечення корпоративної безпеки, Історія держави і права – 7 од.; 

 • кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права 

доцента  (доктор,  кандидат  юридичних  наук),   дисципліни – Інтелектуальна  власність, Трудове право, Адміністративне право  і  процес – 3 од.;

 • кафедра сучасних європейських мов 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Українська мова як іноземна – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат філологічних наук), дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 2 од.;

викладача, дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 6 од.;

 • кафедра туризму та рекреації  

завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання – професор) – 1 од.; 

професора (доктор наук), дисципліна – Економіка туризму – 1 од.; 

професора (доктор наук), дисципліна – Організація туризму – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Менеджмент (в туризмі) – 2 од.;

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Рекреологія – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Організація туризму – 1 од.;

 • кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання – професор) – 1 од.;

професора (доктор наук), дисципліна – Менеджмент готелів і ресторанів – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Економіка готелів і ресторанів – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Готельна справа – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна –  Маркетинг – 1 од.; 

старший викладач, дисципліна – Менеджмент готелів і ресторанів – 1 од.;

 • кафедра технології і організації ресторанного господарства 

завідувача кафедри (доктор технічних наук) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук), дисципліни – Технологія ресторанної продукції, Технології харчових виробництв, Ресторанна справа – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліни – Організація ресторанного господарства, Ресторанна справа, Технології крафтових виробництв – 4 од.; 

 • кафедра інженерно-технічних дисциплін 

доцента (доктор, кандидат технічних наук),  дисципліна – Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук),  дисципліна – Дизайн – 2 од.; 

 • кафедра фізичної культури 

доцента (доктор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту),  дисципліна – Фізичне виховання. Футбол – 1 од.;

старшого викладача, дисципліни – Фізичне виховання: Бокс, Футбол, Фітнес, Футзал, Фізична реабілітація, Загальна фізична підготовка – 6 од.;

 • кафедра банківської справи 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Банківська система – 2 од.; 

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліни – Банківська система, Банківські операції – 2 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Банківські операції – 1 од.; 

 • кафедра фінансів 

професора (доктор економічних наук), дисципліни – Фінансові технології, Страхування, Податкова система, Публічні           фінанси – 4 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Страхування, Податкова система, Фінанси, Бюджетна система, Казначейська справа – 7 од.; 

 • кафедра статистики та економетрії 

завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання  – професор) –  1 од.;

професора (доктор економічних наук), дисципліна – Міжнародна статистика – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Статистика  – 2 од.; 

 • кафедра обліку та оподаткування 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Фінансовий облік, Бухгалтерський облік – 4 од.; 

старшого викладача, дисципліна Бухгалтерський облік  – 2 од.;

 • кафедра фінансового аналізу та аудиту 

професора (доктор економічних наук), дисципліна – Фінансовий аналіз – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Інформаційні системи і технології фінансового контролю, Аудит, Аудит оподаткування, Економічний аналіз – 5 од.; 

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Аудит – 1 од.; 

 • кафедра економіки та фінансів підприємства 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Економіка торгівлі, Економіка і фінанси підприємства  – 10 од.;

 • кафедра економічної теорії та конкурентної політики 

професора (доктор економічних наук), дисципліна – Теорія галузевих ринків  – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Економічна теорія,  Економіка державного сектора,      Макроекономіка – 6 од.; 

 • кафедра менеджменту 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Менеджмент, Управління проектами, Категорійний           менеджмент – 6 од.; 

 • кафедра публічного управління та адміністрування 

професора (доктор наук), дисципліна – Державне управління та місцеве самоврядування – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук з державного управління), дисципліна – Адміністративні послуги – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Публічне управління та адміністрування – 1 од.;

 • кафедра психології 

завідувача кафедри (доктор психологічних наук) –  1 од.;

доцента (доктор, кандидат медичних наук), дисципліна – Анатомія і фізіологія центральної нервової системи  – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Конфліктологія та психологія ділового спілкування  – 1 од.; 

 • кафедра цифрової економіки та системного аналізу  

завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання  – професор) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліна – Інтелектуальні системи – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук),  дисципліна – Теорія систем і системний аналіз – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 2 од.; 

старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 1 од.; 

 • кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки 

завідувача кафедри (доктор технічних наук, вчене звання  – професор) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліни – Криптографічні методи захисту інформації, Біометричні технології автентифікації в інформаційних         системах – 2 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліни – Безпека операційних систем, Безпека програмного забезпечення, Технологія Java – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Програмування Інтернет, Бази даних, Web дизайн і web-програмування – 3 од.;

асистента (дисципліна – Web дизайн і web-програмування) – 1 од.;

 • кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем 

доцента (доктор, кандидат технічних наук, галузь знань 12 – інформаційні технології або спеціальності, які трансформувались в цю галузь),  дисципліна – Комп’ютерні системи візуалізації даних – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Штучний інтелект, Інформаційні системи і технології в ритейлі – 2 од.;

 • кафедра вищої та прикладної математики  

професора (доктор фізико-математичних наук),  дисципліна – Векторний і тензорний аналіз – 1 од.;

доцента (доктор, кандидат фізико-математичних наук), дисципліни – Комп’ютерна дискретна математика, Теорія чисел, Диференціальні рівняння – 3 од.;

 • кафедра товарознавства та митної справи 

завідувача кафедри (доктор технічних наук, вчене звання  – професор) –  1 од.;

професора (доктор наук),  дисципліна – Експертиза коштовностей та антикваріату – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліни – Товарознавство, Митна справа – 4 од.; 

старшого викладача (кандидат технічних наук), дисципліна – Товарознавство – 1 од.; 

 • кафедра торговельного підприємництва та логістики 

доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Логістика, Організація торгівлі – 6 од.; 

старшого викладача (кандидат наук), дисципліна – Організація торгівлі – 1 од.;

 • кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

завідувача кафедри (доктор технічних наук) – 1 од.;

професора (доктор технічних наук), дисципліна – Товарознавство – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліни –Товарознавство – 2 од.; 

 • кафедра журналістики та реклами 

професора (доктор наук),  дисципліна – Зв’язки  з громадськістю – 3 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Реклама – 5 од.;

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Журналістика – 1 од.;

 • кафедра маркетингу 

завідувача кафедри (доктор наук, вчене звання  – професор) – 1 од.;

професора (доктор наук),  дисципліна – Маркетинг – 2 од.; 

професора (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Маркетинг – 1 од.

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліни – Маркетинг, Бренд-менеджмент – 8 од.; 

старшого викладача (кандидат наук), дисципліна – Бренд-менеджмент – 2 од.; 

 • кафедра іноземної філології та перекладу 

професора (доктор філологічних наук), дисципліна – Латинська мова – 1 од.; 

доцента (доктор, кандидат наук),  дисципліна – Іноземна мова (англійська) – 6 од.; 

старшого викладача (кандидат філологічних наук),  дисципліна – Друга іноземна мова (польська) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Іноземна мова (англійська) – 11 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (німецька) – 2 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (іспанська) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (французька) – 1 од.; 

старшого викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (польська) – 1 од.; 

викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (іспанська) – 1 од.;

викладача, дисципліна – Іноземна мова (англійська) – 5 од.;

викладача, дисципліна – Друга іноземна мова (німецька) – 1 од.;

викладача, дисципліна – Латинська мова – 1 од.

Вимога до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі. 

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників претендент подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорт (завірені нотаріально або відділом кадрів КНТЕУ);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • перспективний план діяльності науково-педагогічного працівника;
 • програму розвитку структурного підрозділу (кафедри) для кандидатів на посаду завідувача кафедри;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду.

Документи надсилаються поштою або подаються особисто до відділу організації та контролю   діловодства   КНТЕУ  за  адресою:  кім. А-244,  вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, тел. (044) 531-47-12.

15.10.2020
443230
338
остання редакція 19.10.2020
443230