logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 29 жовтня 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань професора: Дугінець Г.В. – завідувачу кафедри світової економіки КНТЕУ, Завідній Л.Д. – професору кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу УТЕІ КНТЕУ, Мельничук О.Ф. – професору кафедри права ВТЕІ КНТЕУ, Супруну О.М. - професору кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку ХТЕІ КНТЕУ; Танасійчук А.М. – професору кафедри маркетингу та реклами ВТЕІ КНТЕУ; доцента: Алданьковій Г.В. – доценту кафедри журналістики та реклами КНТЕУ, Кияниці Є.О. – доценту кафедри журналістики та реклами КНТЕУ,  Коноплянниковій М.А. – доценту кафедри маркетингу КНТЕУ, Мельник В.В. – доценту кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

Рішення ухвалено

2.

Про висунення претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні

Рішення ухвалено

3.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанови

4.

Затвердження Плану роботи вченої ради Київського національного торговельно-економічного університету на 2020/2021 навчальний рік

Рішення ухвалено

5.

Про започаткування освітніх програм

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження тематичного плану видання монографій на 2020 рік

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних навчальних планів роботи здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»

Ухвалено Постанови

8.

Затвердження змін до графіків освітнього процесу та робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

9.

Про затвердження протоколу про переведення на вакантні місця державного замовлення

Ухвалено Постанову

10.

Про затвердження акредитаційних справ

Ухвалено Постанови

11.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

12.

Про затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

13.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанови

14.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми»

Ухвалено Постанову

15.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

16.

Про попередню експертизу дисертаційної роботи аспірантки 4 року навчання Стратійчук В.

Ухвалено Постанову

17.

Питання аспірантури

Рішення ухвалено

18.

Про затвердження Положення про Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

29.10.2020
433884
2852
остання редакція 04.11.2020
Vega