logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати засідання методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

У дистанційному режимі на платформі ZOOM 27 жовтня 2020 року відбулося розширене засідання методичної ради КНТЕУ за участю керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм – разом приблизно 130 осіб.

З питання порядку денного «Про освітні програми КНТЕУ 2021 року» виступила перший проректор  з науково-педагогічної роботи, проф. Притульська Н.В. Було зазначено, що  відповідно до  Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (затверджене наказом МОН 11 липня 2019 року № 977), розробленого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, актуалізовано процедуру започаткування освітніх програм у КНТЕУ. Особливості уточнень було доведено до присутніх.

З доповіддю «Концепція підготовки фахівців освітнього ступеня «молодший бакалавр» (початкового (короткого) рівня» виступила професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики,  заступник голови Галузевої експертної Ради 05 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Герасименко А.Г. Головний акцент доповіді було зроблено на особливостях розробки освітніх програм початкового (короткого) циклу та їх виконанні.  Було зазначено, що всі освітні програми КНТЕУ відповідають Методичним рекомендаціям МОН щодо структури та процедури затвердження, як і програми та робочі програми дисциплін.

У рамках постійної рубрики «Студентоцентризм: методи та досвід» прикладами ефективного використання інтерактивних методів навчання поділилася к.е.н., доц. кафедри туризму та рекреації Забалдіна Ю.Б., яка представила власний досвід YouTube Live Streaming як інструменту роботи з великими потоками.

Про виконання ухвал у 2019/20 навч.р. звітувала секретар методичної ради Божко Т.В.

Затверджено План роботи методичної ради на 2020/21 н.р.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято відповідні ухвали. Презентації доповідей викладено в «Е-кампусі».

27.10.2020
433884
2732
остання редакція 04.11.2020
Vega