logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

XIІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 12 листопада 2020 року в дистанційному форматі відбувся XІІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні", організатором якого виступив Інститут вищої кваліфікації.

Відкриваючи бізнес-форум, ректор університету Мазаракі Анатолій Антонович підкреслив, що інноваційний розвиток можливий лише завдяки поєднанню зусиль науки, освіти і бізнесу, а використання інновацій є ключовим чинником ефективності українського бізнесу.

Кінах Анатолій Кирилович, президент Українського союзу промисловців і підприємців, присвятив свою доповідь пріоритетним заходам 2020 року для розвитку підприємництва в Україні.

Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Чижевський Борис Григорович окреслив особливості та проблеми інноваційного розвитку України.

Найактуальніші питання були висвітлені в промові професора кафедри менеджменту КНТЕУ П’ятницької Галини Тезіївни «COVID-криза: можливості vs відклики для інноваційних змін».

Перший віцепрезидент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Биковець Вячеслав Михайлович - традиційний учасник бізнес-форуму, у своїй доповіді порушив питання проблем бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань у системі підтримки і розвитку інноваційного підприємництва в Україні.

Директор з питань розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Цьвок Данило Романович представив своє бачення інноваційної діяльності в аспекті світової інтеграції.

Гетьман Матвій Валерійович, директор ТОВ «ГЕТЬМАН БРАЗЕРС ГРУП», поділився з учасниками бізнес-форуму дуже цікавим власним досвідом практичної реалізації інноваційного проєкту на прикладі Київського енергетичного кластеру.

Учасники заслухали доповіді партнерів форуму: завідувача відділом моніторингу інноваційної діяльності Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Кваша Тетяни Костянтинівни, президента Інституту незалежних експертів Косовець Галини Миколаївни, професора Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Цибульова Павла Миколайовича, патентного повіреного України Зуєвої Олени Миколаївни, професора Київського університету імені Бориса Грінченка Краус Наталії Миколаївни.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Наталія Володимирівна як модератор заходу наголосила на необхідності доопрацювання резолюції бізнес-форуму для направлення у відповідні органи влади.

Традиційно у бізнес-форумі взяли участь та опублікували тези представники Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, наукової, академічної та бізнес-спільноти (130 учасників).

12.11.2020
433884
3117
остання редакція 16.11.2020
Vega