logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Загальна інформація

18 грудня 2020 року об 11:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Лукашової Людмили Віталіївни на тему «Фасилітація розвитку малого підприємництва»,

науковий консультант - д.е.н., професор П’ятницька Г.Т.

18.11.2020
43220
184
остання редакція 18.11.2020
43220