logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Загальна інформація

18 грудня 2020 року о 15:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Романчук Людмили Дмитрівни на тему «Управління маркетинговими комунікаціями курортно-рекреаційного підприємства»,

науковий керівник - д.е.н., професор Бойко М.Г.

18.11.2020
43220
113
остання редакція 18.11.2020
43220