logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.

Вступнику

Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якимим оголошуються прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий / третій  (з нормативним строком навчання) на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ОПС молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 4.  Перелік конкурсних пропозицій в КНТЕУ

Додаток 1 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 2 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО

Додаток 4  Положення про приймальну комісію КНТЕУ

Додаток 5 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6   Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

Додаток 7   Положення про апеляційну комісію КНТЕУ

Додаток 8  Положення про проведення вступних випробувань в КНТЕУ

Додаток 9  Перелік бакалаврських програм денної форми навчання, з англійською мовою викладання

Додаток 10 Перелік магістерських програм денної форми навчання, з англійською мовою викладання

Додаток 11  Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті УЦОЯО для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у КНТЕУ чи в іншому ЗВО і вступають на ІІ курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю  на вакантні місця)

Додаток 12   Правила прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ в 2021 році

Додаток 13   Порядок поселення в гуртожитки КНТЕУ

Додаток 14 Положення про роботу освітнього центру "Донбас/ Крим-Україна" в КНТЕУ

Додаток 15 Положення про організацію та проведення творчого конкурсу для вступників на спеціальність 017 ""Фізична культура і спорт"

27.12.2020
Svetik
104040
остання редакція 29.03.2022
Svetik