logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

З Новим 2021 роком та Різдвом Христовим КНТЕУ привітали партнери та друзі

Загальна інформація

ПІБ

Посада

Бакіров В. С.

Ректор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Балабанов К.В.

Ректор Маріупольського державного університету

Бартковський І. І.

Президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Безгін О. І.

Ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Бєліков С. Б.

Ректор Запорізького національного технічного університету

Бобало Ю. Я.

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

Буяк Б. Б.

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Вдовічен А. А.

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Волощук С. М.

Директор Ужгородського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Гарат Р. М.

Директор Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ

Герасименко О. О.

Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень

Гондорчин Л. П.

Директор Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ

Грабко В. В.

Ректор Вінницького національного технічного університету

Григор О. О.

Ректор Черкаського державного технологічного університету

Губерський Л.В.

Президент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

Губарєв Г. Л.

Директор Житомирського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Гура О. Л.

Директор Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ

Гурова К. Д.

Директор Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Дем’янчук А. С.

Ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Дмитриченко М.Ф.

Ректор національного транспортного університету

Дробатін О. О.

В. о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Заболотний Д. І.

Директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»

Єгоров Б.  В.

Ректор Одеської національної академії харчових технологій

Загірняк М. В.

Ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

Загорський В. С.

Директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Згуровський М. З.

Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Калетнік Г. М.

Президент Вінницького національного аграрного університету

Квач Я. П.

Директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Кирилюк М. В.

Директор Чернівецького вищого комерційного училища  КНТЕУ

Киричук Г. Є.

Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка

Кінах А. А.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців, член Наглядової Ради КНТЕУ

Ковров А. В.

В. о. ректора Одеської державної академії будівництва та архітектури

Козак А. Р.

Директор Бурштинського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Копійка В. В.

Директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Косенко І. С.

Директор Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України

Коцур В. П.

Ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.  Сковороди»

Кремень В. Г.

Президент Національної Академії педагогічних наук України, Президент ВГО «Товариство «Знання» України, заступник голови Наглядової ради КНТЕУ

Крисоватий А. І.

Ректор Західноукраїнського національного університету

Кудін А. В.

Генеральний директор ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

Кудінов С. С.

Ректор Національної академії Служби безпеки України

Куліков П. М.

Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури, Голова Ради ректорів Київського вузівського центру

Куцик П. О.

Ректор Львівського торговельно-економічного університету

Кушерець В. І.

Голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань

Мазур В. А.

Ректор Вінницького національного аграрного університету

Марчак Юрій

Директор - художній керівник Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської

Мельник В. П.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Місюра В. Я.

Президент  Футбольної асоціації студентів м. Києва

Міюсов М. В.

Ректор Одеської національної морської академії

Ніколаєнко С. М.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України

Надоленко Геннадій

Надзвичайний і Повноважний Посол України, директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Новомлинець О. О.

В. о. ректора Національного університету «Чернігівська політехніка»

Огнев’юк В. О.

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

Онищенко В. О.

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Осипенко Руслан

Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації

Владика Онуфрій

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви

Пацкан В. В.

Голова Рахункової Палати України

Пономаренко В. С.

Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Радкевич В. О.

Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Саух П. Ю.

Академік - секретар Відділення вищої освіти НАПН України

Скиба М. Є.

Ректор Хмельницького національного університету

Слюсаревський М. М.

Директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Сокол Є. І.

Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Стогній В. С.

Заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Супрун Л. П.

Народний депутат України ІІІ, ІV скликань, Голова правління Українського фонду миру

Таланчук П. М.

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Тацій В. Я.

В. о. ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Трофименко М. В.

Ректор Маріупольського державного університету

Туниця Ю. Ю.

Ректор Національного лісотехнічного університету України

Усенко О. Ю.

Директор ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології  ім. О. О. Шалімова» НАМН України

Цепенда І. Є.

Ректор Державного ВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Чебикін О. Я.

Ректор Південноукраїнського національного університету ім. К. Д. Ушинського

Чернєй В. С.

Ректор Національної академії внутрішніх справ

Шейко В. М.

Ректор Харківської державної академії культури

Якименко Ю. І.

Перший  проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Яцків Я. С.

Президент Української астрономічної асоціації,  Директор Головної астрономічної обсерваторії, член Наглядової ради КНТЕУ

31.12.2020
433884
5758
остання редакція 04.01.2021
433884