logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна

Загальна інформація


МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна 

доктор економічних наук, професор

Індекси бібліографічних посилань:

SCOPUS
ResearcherID
ORCID
Google Scholar

У 1993 р. закінчила торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Економіка, організація і управління в торгівлі і громадському харчуванні".

З 1993 р. працює у КНТЕУ, поєднуючи викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі, а з часом – і в докторантурі. У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 2008 р. – докторську дисертацію.

Згодом поєднує роботу на посаді професора кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з роботою начальника науково-дослідної частини КНТЕУ.

З 1 вересня 2012 р. – проректор з наукової роботи КНТЕУ.

Мельниченко С. В.:

  • Голова Комісії з питань етики та академічної доброчесності
  • Заступник голови стипендіальної комісії
  • Член Вченої ради
  • Член наукової експертної ради
  • Відповідальний секретар журналів «Вісник КНТЕУ», «Товари і ринки», «Зовнішня торгівлі: економіка, фінанси, право»

До сфери наукових інтересів Мельниченко С.В. належать актуальні питання з фундаментальних і прикладних досліджень у сфері туристичного та готельного бізнесу, використання інформаційних технологій в управлінні підприємствами сфери послуг. Автор та співавтор понад 450 наукових праць та навчально-методичних розробок, у т.ч. підручників, навчальних посібників, монографій, статей опублікованих у журналах, що індексуються міжнародною наукометричною базою даних SCOPUS і Web of Science. Під науковим керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій.

Мельниченко С. В. нагороджена:

  • Нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення";
  • Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Голови Деснянської державної районної адміністрації;
  • Грамотою Верховної Ради України;
  • Подякою Київського міського голови.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.
Вчене звання - доцент.

04.11.2013
Vita
14660
остання редакція 22.02.2022
43630