logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Засідання методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

У КНТЕУ, 26 січня 2021 року, відбулося розширене засідання методичної ради за участю керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм.

З питання порядку денного «Про особливості освітнього процесу в ІІ семестрі 2020-21 н.р.» виступила перший проректор  з науково-педагогічної роботи Н.В. Притульська. Було зазначено, що в умовах карантину з метою збереження здоров’я учасників освітнього процесу з 1 по 28 лютого навчальні заняття та атестацію для здобувачів вищої освіти денної, вечірньої та заочної форм навчання в КНТЕУ буде проведено дистанційно з використанням інтернет-технологій (наказ КНТЕУ №239 від 20.01.2021). При цьому студентам забезпечується доступ до навчальних аудиторій, спеціалізованих лабораторій та читальних залів бібліотеки – для виконання самостійної роботи, до спортивних об’єктів – для проведення тренувань, до культурно-мистецьких закладів – для творчого розвитку з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів.

Під час розгляду питання «Про реалізацію освітніх програм КНТЕУ в 2021 р.» було наголошено на необхідності подальшого застосування компетентнісного підходу під час перегляду діючих та розробки нових освітніх програм початкового, першого, другого та третього рівнів вищої освіти КНТЕУ.

Під час обговорення інформації навчально-методичного відділу «Про схвалення проєкту Зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів на 2020 р.» було відзначено позитивну динаміку підготовки сучасних навчально-методичних матеріалів, які активно використовуються в освітньому процесі, науково-педагогічними працівниками КНТЕУ. Було зазначено, що з метою підвищення якості підготовлених навчально-методичних розробок в університеті продовжується практика їх погодження з фахівцями-практиками, гарантами освітніх програм, випусковими кафедрами тощо.

Також було наголошено, що разом зі Зведеним планом видання у 2021 р. планування методичного забезпечення в КНТЕУ регламентується затвердженим раніше «Перспективним планом розробки складових навчально-методичних комплексів дисциплін на 2019-2022 рр.».

Методична рада схвалила проєкт Зведеного плану видання навчально-методичних матеріалів КНТЕУ на 2021 р.

26.01.2021
433884
1691
остання редакція 28.01.2021
Vega