logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КНТЕУ 28 СІЧНЯ 2021 р.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань професора: Мазаракі Н.А. – завідувачу кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права; доцента: Майстер Л.А. – доценту кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ КНТЕУ, Маркуц Ю.І. – доценту кафедри фінансів, Смагло О.В. – доценту кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ, Тонконог І.В. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу

Рішення ухвалено

2. 

Про висунення кандидата у члени-кореспонденти Національної академії наук України

Рішення ухвалено

3.

Результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня

Ухвалено Постанову

4.

Про удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанови

5.

Затвердження положень про відокремлені структурні підрозділи КНТЕУ

Ухвалено Постанови

6.

Про удосконалення Системи управління якістю КНТЕУ

Ухвалено Постанови

7.

Про заходи з підготовки та відзначення у 2021 році 75-річчя з дня заснування КНТЕУ

Ухвалено Постанову

8.

Про досягнення стратегічних цілей розвитку факультету фінансів та обліку і факультету інформаційних технологій за 2020 рік

Ухвалено Постанови

9.

Затвердження рішення конкурсної комісії про обрання наукових працівників

Ухвалено Постанову

10.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з правознавства серед студентської молоді «Jurcase»

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження розміру плати за надання платних освітніх послуг для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук прийому 2021 року

Ухвалено Постанову

14.

Про результати навчання студентів у І семестрі 2020/2021 навчального року

Ухвалено Постанову

15.

Про затвердження та  внесення змін до навчальних планів 

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанови

17.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанови

18.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, ім. М.С. Грушевського та ім. Вадима Гетьмана на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Ухвалено Постанови

28.01.2021
43220
1866
остання редакція 01.02.2021
Vega