logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Викладачі КНТЕУ – розробники національного статистичного продукту

Загальна інформація

29 січня 2021 року відбулась презентація проєкту «Національна система туристичної статистики», розробленого з ініціативи і підтримки Національної туристичної організації України (НТОУ).

До складу робочої групи проєкту ввійшли викладачі КНТЕУ – доцент кафедри туризму та рекреації, канд. екон. наук Ю.Б. Забалдіна (керівник робочої групи); завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, д-р екон. наук А.А. Роскладка; професор кафедри туризму та рекреації, д-р екон. наук Н.О. Роскладка.

Результатом багатомісячного проєкту стало формування електронного продукту «Туристичний барометр України», де агреговано статистичні дані щодо розвитку туризму з різних джерел; розробка цифрової платформи представлення даних; формування таблиць сателітного рахунку туризму на національному та регіональному рівнях.

З інноваційним науковим продуктом можна ознайомитися за посиланнями:

http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-2020.pdf
http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html

29.01.2021
433884
3811
остання редакція 02.02.2021
Vega