logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Кваліфікаційні екзамени здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» на кафедрі технології і організації ресторанного господарства

Загальна інформація

На кафедрі технології і організації ресторанного господарства з 17 по 19 лютого 2021 року відбувались кваліфікаційні екзамени здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 18 «Виробництво і технології» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Ресторанні технології» заочної форми навчання. Кваліфікаційні завдання були розроблені на основі нормативних дисциплін освітньо-професійної програми, як-от: «Харчові технології», «Технології ресторанної продукції», «Організація ресторанного господарства», «Менеджмент», «Устаткування», «Економіка ресторанів».

49 студентів виконали кваліфікаційне завдання і виявили високий рівень підготовки, володіння теоретичними й практичними знаннями з дисциплін, що формують фахові компетентності та програмні результати навчання, професійними навичками і вміннями планувати й виконувати організаційно-технологічні, економічні та управлінські завдання, керувати технологічними процесами у закладах ресторанного господарства різного типу.

Студенти проявили здатність розробляти нові та удосконалювати вже існуючі ресторанні технології з урахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів.

Екзаменаційна комісія у складі голови – Чуницької Л.П., експерта із харчових технологій та міжнародного сервісу в закладах HoReCa, заслуженого працівника сфери послуг, та членів комісії – професора Гніцевич В.А. та доцента Кочерги В.І. (кафедра технології і організації ресторанного господарства); доцента Расулової А.М. (кафедра готельно-ресторанного бізнесу), здійснювали оцінку знань студентів за профільними дисциплінами в режимі відеоконференції на корпоративній платформі Teams. Результатом творчої роботи стали високі досягнення наших випускників: 4 студенти виконали завдання на відмінно, 24 –отримали оцінку «добре».

Студенти висловили подяку своїм викладачам за здобуті знання, а також методисту деканату Трихліб Наталі за допомогу у вирішенні організаційних питань у складних умовах дистанційного навчання.

Викладачі кафедри та факультету бажають нашим випускникам міцного здоров’я і великої творчої енергії! Невпинно йти вперед, долати всі перешкоди і ніколи не здаватися! Бути вірними собі і своїм принципам! Берегти зв’язки зі студентськими друзями! Бути креативними, сильними, любити Україну і свою Альма-матер! І все буде добре!

19.02.2021
433884
1369
остання редакція 22.02.2021
Vega