logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради

Загальна інформація

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КНТЕУ 25 ЛЮТОГО 2021 р.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань доцента: Богатирьовій К.В. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу; Брюхановій Г.В. – доценту кафедри журналістики та реклами; Демченко О.П., доценту кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ; Запотоцькій О.В. – доценту  кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ; Кравець К.П. – доценту кафедри світової економіки; Кулаженко В.В. – доценту  кафедри цифрової економіки та системного аналізу; Пипяку М.І. – доценту кафедри права ВТЕІ КНТЕУ; Тесленко Н.О. – доценту кафедри сучасних європейських мов

Рішення прийнято

2.

Про висунення наукової роботи «Аудит як імперативний інструмент оптимізації витрат підприємства на маркетингові комунікації» для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених та про включення Мисюк В.О. до складу претендентів

Рішення прийнято

3.

Про висунення наукової роботи «Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали з підвищеними експлуатаційними властивостями на основі модифікованих каолінів та карбонатів українських родовищ» для участі у конкурсі зі здобуття премії Верховної Ради України молодим ученим та про включення Комахи В.О. та Комахи О.С. до складу авторського колективу претендентів

Рішення прийнято

4.

Затвердження чисельності та квот виборних представників до складу вченої ради КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження чисельності та квот виборних представників до складу конференції трудового колективу КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Внесення змін до Правил прийому до Київського національного торговельно-економічного університету для здобуття вищої освіти в 2021 році

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження навчальних планів, внесення змін до діючих

навчальних планів

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження зразків диплома молодшого бакалавра, магістра, доктора філософії та додатка до них

Ухвалено Постанову

9.

Про видачу дипломів з відзнакою

Ухвалено Постанову

10.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанови

11.

Про затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності студентів КНТЕУ (нова редакція)

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанови

13.

Рекомендація до видання навчального посібника

Ухвалено Постанову

14.

Про подання кандидатур студентів університету на призначення академічної стипендії ім. О. П. Михайліченка, Президента Торгово-промислової палати України

Ухвалено Постанову

25.02.2021
43220
3406
остання редакція 26.02.2021
43220